Arbejdsgruppe   Udpeget medlem Udpeget af  Dato
Fagudvalget for hæmofili SST Marianne Hutchings Hoffmann Bestyrelsen (godkendelse) maj-17
Fagudvalget for vaccine SST Niels Erik Veirum/Niels Fisker Bestyrelsen (godkendelse) maj-17
Fagudvalget for spinal muskelatrofi Medicinrådet Lone Laulund Neurologiudvalg maj-17
Fagudvalget vedr. svær astma Medicinrådet Bo Chawes Bestyrelsen (godkendelse) maj-17
Fagudvalget vedr. akut leukæmi Medicinrådet Bigitte Klug Albertsen/Bodil Als-Nielsen Hæmonk-udvalg mar-17
Fagudvalget for adipositas SST Tenna Ruest Haarmak Nielsen Bestyrelsen (godkendelse) aug-17
Revision af SST anbefalinger for svangreomsorg gr.1 SST Ann Lawaetz Skovgaard Bestyrelsen (godkendelse) maj-17
Revision af SST anbefalinger for svangreomsorg gr. 2 SST Lars Bender Bestyrelsen (godkendelse) maj-17
Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft LVS Marianne Olsen Hæmonk. udvalg apr-17
Datbase for hjertestop på hospital DANAREST Mads Damkjær Kardiologiudvalg mar-17
Referencegruppe vedr. forløbsprogrammet for børn og unge med psykiske lidelser SST Karin Lassen SocPædudvalg mar-17
Dansk Kvalitetsdatabase for fødsler   Peter Padkjær Petersen Neonatologiudvalg mar-17
Arbejdsgruppe til vejledning af undersøgelse af familiær hyperkolesterolæmi SST Thomas Krusenstjerne-Hafstrøm Kardiologiudvalg mar-17
Arbejdsgruppe for forløbsprogram for børn og unge med ADHD SST Karen Tilma Neurologiudvalg feb-17
Godkendelsespanalet vedr. tilskud til ernæringspræparater Lægemiddelstyrelsen Bente Utoft Andreasen Gastroudvalg feb-17
Følgegruppe om fremme af børn og unges sunde mad- og måltidsvaner Vidensråd for Forebyggelse Jens-Christian Holm Adipositasudvalg feb-17
Arbejdsgruppe om DASEM's målbeskrivelse  SST   Uddannelsesudvalg jan-17
Arbejdsgruppe brug af Melatonin som sovemedicin til børn  SST Pernille Raasthøj Mathiesen/Maria Bergkvist Neurologiudvalg nov-16
Følgegruppe til medicinsk teknologivurdering omhandlende respiratorbehandling i eget hjem Danske Regioner Lisbeth Hoffmann Neurologiudvalg nov-16
Revision af nationale referenceprogram for TB Arbejdsgruppe flere specialeselskaber Alexandra Kruse Infektionsudvalg sep-16
Sagkyndig Patienterstatningen Styrelsen for Patientsikkerhed Peter Uldall/John Østergaard/Thorkild Jakobsen Bestyrelsen (godkendelse) aug-16
Følgegruppe til medicinsk teknologivurdering omhandlende respiratorbehandling i eget hjem LVS/RADS Jesper Johannesen Neonatologiudvalg jul-16
Arbejdsgruppe til specialeplansproces på området funktionelle lidelser SST Gitte Hestehaven Socialpædiatrisk udvalg jul-19
Arbejdsgruppe for generisk forløbsprogram for sjældne sygdomme  SST Hanne Hove Neurologiudvalg

april
20

Fagudvalget vedr. immunglobulinsubstitution  Medicinrådet

Mette Holm
Birgitte Smith

Infektionsudvalg

febr.-
20 

Børnecancerfonden Børnecancerfonden Christina Høi-Hansen (formand) DPS (godkendelse)

marts-
20

Børnecancerfonden Børnecancerfonden Søren Rittig DPS (godkendelse) ??

Børnecancerfonden Børnecancerfonden Anja Pinborg DPS (godkendelse) maj - 
20
Børnecancerfonden Børnecancerfonden Karen Vittig Andersen DPS (godkendelse) ??

 Styregruppen for Thyreoideasygdomme   De Danske Kvalitetsdatabaser Rikke Beck Jensen  DPS (godkendelse) okt. 2020 

 

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

10-07-2020

Udskydelse af Temamøde om børneinkontinens