Mail (år for alder)MailTitel m.m.

Stense Farholt (2019) 

  overlæge, Ph.D., Center for Sjældne Sygdomme, Rigshospitalet 

Ulla Christensen (2019)

    neonatalklinikken, AUH

Mette Møller Handrup (2017)

  Center for Sjældne sygdomme, Aarhus hospital

Dorte Hansen (2017)

  overlæge, Odense Universitetshospital
Mette Cathrine Ørngren (2018)  

Righospitalet 

Associerede medlemmer:    
Formand
Allan Lund
   
Bent Nørgaard Petersen professor, SSI
David Hougaard overlæge, SSI
Kristin Skogstrand sektionsleder, PhD, Msc (pharm) Dansk Center for Neonatal Screening
Marianne Skov overlæge, Rigshospitalet 
Tania Masma   Kommissorium  

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

10-07-2020

Udskydelse af Temamøde om børneinkontinens