Mail (år for alder)MailTitel m.m.

Stense Farholt (2019) 

   overlæge, Ph.D., Center for sjældne Handicap, Rigshospitalet 

Ulla Christensen (2019)

    neonatalklinikken, AUH

Mette Møller Handrup (2017)

  Center for Sjældne sygdomme, Aarhus hospital
Associerede medlemmer:    
Bent Nørgaard Petersen professor, SSI
David Hougaard overlæge, SSI
Kristin Skogstrand sektionsleder, PhD, Msc (pharm) Dansk Center for Neonatal Screening
Marianne Skov overlæge, Rigshospitalet  Kommissorium  

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

10-07-2020

Udskydelse af Temamøde om børneinkontinens