Mail (år for alder)MailTitel m.m.

Stense Farholt (2019) 

  Overlæge, Ph.D., Center for Sjældne Sygdomme, Rigshospitalet 

Ulla Christensen (2019)

   Neonatalklinikken, AUH

Mette Møller Handrup (2017)

  Overlæge, Center for Sjældne sygdomme, Aarhus hospital

Dorte Hansen (2017)

  Overlæge, Odense Universitetshospital
Sabine Grønborg (2021)   

Overlæge, Center for Sjældne sygdomme, Rigshospitalet

Associerede medlemmer:    
Formand
Allan Lund
  Professor, Overlæge, CIMD, Rigshospitalet
David Hougaard   Overlæge, SSI
Kristin Skogstrand   Sektionsleder, PhD, Msc (pharm) Dansk Center for Neonatal Screening
Marianne Skov   Overlæge, Cystisk Fibrose Center, Rigshospitalet 
Tania Masmas   Overlæge, TXID, Rigshospitalet  Kommissorium  

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

26-11-2021

Tolk til børn

01-12-2021

God begyndelse i livet

15-12-2021

Introkursus adipositas

28-01-2022

Børneinkontinens 2022

24-03-2023

Turberkulosedag