Mail (år for alder)MailTitel m.m.

Formand 

Allan Melgaard Lund (2013)

  overlæge, Rigshospitalet

Marianne Skov (2013)

  overlæge, Rigshospitalet

Mette Cathrine Ørngreen

    Rigshospitalet

Dorte Hansen (2017)

  overlæge, Odense Universitetshospital

Mette Møller Handrup (2017)

  Center for Sjældne sygdomme, Aarhus hospital
Associerede medlemmer:    
Bent Nørgaard Petersen professor, SSI
David Hougaard overlæge, SSI
Stense FArholt overlæge, Aarhus Kommissorium  

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

10-01-19

Temadag vedr. ungdomsmedicin

31-01-19

Danish Dysmorphology Meeting

01-03-19

Medicin til børn og unge

18-03-19

Neonatal Brain Ultrasound

19-03-19

Neonatal Ultrasound Course