Mail (år for alder)MailTitel m.m.

Stense Farholt (2019) 

   overlæge, Ph.D., Center for sjældne Handicap, Rigshospitalet 

Ulla Christensen (2019)

    neonatalklinikken, AUH

Mette Cathrine Ørngreen (2017)

    reservelæge, Herlev hospital

Dorte Hansen (2017)

  overlæge, Odense Universitetshospital

Mette Møller Handrup (2017)

  Center for Sjældne sygdomme, Aarhus hospital
Associerede medlemmer:    

Formand
Allan Lund

overlæge
Bent Nørgaard Petersen professor, SSI
David Hougaard overlæge, SSI
Kristin Skogstrand sektionsleder, PhD, Msc (pharm) Dansk Center for Neonatal Screening
Marianne Skov overlæge, Rigshospitalet  Kommissorium  

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

16-09-2019

World Neonatology

20-09-2019

Pancreas Symposium

23-09-2019

Evidencebased deprescribing

01-10-2019

Resistente bakterier

03-10-2019

Health begins in early life