Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Formand 

Kostas Kamperis (2013)

 

overlæge, Aarhus hospital

Yazan Rawashdeh (2018)

  Børneurolog, Aarhus hospital

Hanne Nørgaard (2012)

  afdelingslæge, Rigshospitalet

Line Thousig Sehested (2015)

  afdelingslæge, Hvidovre hospital

Søren Hagstrøm (2016)

  overlæge, Aalborg Universitetshospital

Per Wittenhagen (2017)

  overlæge, Odense Universitetshospital

Linda Kuhne-Qvist (2018)

   afdelingslæge, Esbjerg sygehus
Associerede medlemmer:    
Ida Marie Schmidt   Rigshospitalet
Dina Cortes   Hvidovre
Malgorzata Pulczynska Wason   overlæge, NOH Hillerød
Louise Winding   Kolding
Mia Færch   overlæge, Herning sygehus
Claudia Mau Kai   Hvidovre
Marie Louise Elkjær Andersen   Viborg
Charlotte Kjær Bjerre   afdelingslæge, NOH Hillerød 
Kommissorium

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

10-01-19

Temadag vedr. ungdomsmedicin

31-01-19

Danish Dysmorphology Meeting

01-03-19

Medicin til børn og unge

18-03-19

Neonatal Brain Ultrasound

19-03-19

Neonatal Ultrasound Course