Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Formand/pressekontakt

Mia Færch (2019)

.  

 afdelingslæge, AUH

Yazan Rawashdeh (2018)

  overlæge (urologi), Aarhus hospital

Line Thousig Sehested (2015)

  afdelingslæge, Rigshospitalet

Søren Hagstrøm (2019)

  overlæge, Aalborg Universitetshospital

Per Wittenhagen (2017)

  overlæge, Odense Universitetshospital

Linda Kuhne-Qvist (2018)

   afdelingslæge, Esbjerg sygehus
Associerede medlemmer:    
Ida Marie Schmidt   overlæge, Rigshospitalet
Dina Cortes   overlæge, Hvidovre
Malgorzata Pulczynska Wason   overlæge, NOH Hillerød
Louise Winding   overlæge, Kolding
Hanne Nørgaard   overlæge, Rigshospitalet
Claudia Mau Kai   afdelingslæge, Hvidovre
Marie Louise Elkjær Andersen   afdelingslæge, Viborg
Charlotte Kjær Bjerre   afdelingslæge, NOH Hillerød 
Kostas Kamperis   overlæge, AUH
Kommissorium

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

16-09-2019

World Neonatology

20-09-2019

Pancreas Symposium

23-09-2019

Evidencebased deprescribing

01-10-2019

Resistente bakterier

03-10-2019

Health begins in early life