- under Sundhedsstyrelsen

Inspektorordningen har til formål at bidrage til kvalitetssikring og –udvikling af den lægelige videreuddannelse på afdelingerne på landets sygehuse.Det er forsøgt at standardisere og systematisere inspektorrapporterne, så det er muligt at sammenligne kvaliteten af uddannelse generelt. Ordningen var i sin start i 1997 frivillig, men blev obligatorisk fra 2001. Seneste revision af ordningen er fra 2007.Detaljerede oplysninger om ordningen findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

http://www.sst.dk/Uddannelse/Inspektorordning.aspx

Inspektorer 

En inspektor udpeges af Sundhedsstyrelsen efter indstilling fra de videnskabelige selskaber.En inspektor skal være en læge med kendskab til og interesse for den lægelige videreuddannelse.Hvis du ønsker at vide hvem der er udpegede som inspektorer i pædiatri, kan navnene findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

           Samlet oversigt over inspektorer i pædiatri

http://www.sst.dk/Uddannelse/Inspektorer.aspx 

Inspektorrapporter

Efter et besøg udarbejdes en rapport med forslag til fremtidige indsatsområder og angivelse af en handlingsplan.Afdelingernes inspektorrapporter kan findes på  

http://www.sst.dk/Uddannelse/Inspektorrapporter.aspx

  

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

26-11-2021

Tolk til børn

01-12-2021

God begyndelse i livet

15-12-2021

Introkursus adipositas

18-05-2022

The Aarhus talks II

27-01-2022

22th Danish Dysmorphology