Lægevidenskabelige Selskaber's repræsentantskab

LVS 2017 

 
EAP - European Academy of Pediatrics (tidl. CEPS)

Malene Boas (2017)
Afdelingslæge, Herlev hospital
 

EPA - European Pediatric Association

Pernille Mathiesen (2017)
Ledene overlæge, Næstved hospital
 

IPA - International Association of Pediatrics

Peter Toftedal (2017)
Overlæge, Odense Universitetshospital
 Nordisk Pædiatrisk Forening's styrelse

Vælges for 3 år med mulighed for genvalg ialt max 9 år.
Hanne Nørgaard Christensen (2014)
Overlæge, FAS
Aarhus


Dansk Råd for Genoplivning
Udpeges af bestyrelsen 
Tim Kristensen (2014)
Afdelingslæge, YL
Herlev
tim.kristens 

Styregrppen for den landsdækkende kliniske database Dansk Familieambulatorium Database
Udpeges af bestyrelsen
Tine Brink Christensen
Professor
Aarhus