Lægevidenskabelige Selskaber's repræsentantskab

 

Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Helle Andersen (2013)

  overlæge, Odense Universitetshospital

Malene Børresen (2014)

  afdelingslæge, Rigshospitalet (YP)

Lotte Jensen (2011)

  Reservelæge (YP)

Malene Boas (2014)

  overlæge, Herlev hospital

Helle Christensen (2014)

  afdelingslæge, Hvidovre hospital

Maria Simonsgaard (2015)

  1.reservelæge Hvidovre hospital

Peter Pontoppidan (2015)

  reservelæge, Nordsjællands hospital, Hillerød
Marianne Sjølin (2019)  

overlæge, Herlev hospital

 

 

 
EAP - European Academy of Pediatrics (tidl. CEPS)

Malene Boas (2017)
Afdelingslæge, Herlev hospital
 

EPA - European Pediatric Association

Pernille Mathiesen (2017)
Ledene overlæge, Slagelse sygehus
 

IPA - International Association of Pediatrics

Peter Toftedal (2017)
Overlæge, Odense Universitetshospital
 Nordisk Pædiatrisk Forening's styrelse

Vælges for 3 år med mulighed for genvalg ialt max 9 år.
Hanne Nørgaard Christensen (2014)
Overlæge, FAS
Aarhus


Dansk Råd for Genoplivning
Udpeges af bestyrelsen 
Tim Kristensen (2014)
Afdelingslæge, YL
Herlev
tim.kristens 

Styregrppen for den landsdækkende kliniske database Dansk Familieambulatorium Database
Udpeges af bestyrelsen
Tine Brink Christensen
Professor
Aarhus

DanPedMed 
4 pladser, udpeges af bestyrelsen

René Mathieasen
Afdelingslæge, Rigshospitalet
 

Pernille Mathiesen
Ledende overlæge, Slagelse sygehus
 

Tine Brink Henriksen
Professor, Aarhus universitetshospital
 

 

 

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

16-09-2019

World Neonatology

20-09-2019

Pancreas Symposium

23-09-2019

Evidencebased deprescribing

01-10-2019

Resistente bakterier

03-10-2019

Health begins in early life