Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Formand
Anne-Cathrine Viuff (2019)

    Afdelingslæge, Aalborg

Linda Vad Pedersen (2019)

   Overlæge, Aarhus 

Næstformand
Hristo Stanchev (2019)

  Overlæge, Slagelse sygehus

Peter Agergaard (2021) 

  Afdelingslæge Aarhus 

Sekretær
Ann Lawaetz Skovgaard (2020)

  Overlæge, Åbenrå sygehusKommissorium
  

www.neonatologi.dk 

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

26-11-2021

Tolk til børn

01-12-2021

God begyndelse i livet

15-12-2021

Introkursus adipositas

28-01-2022

Børneinkontinens 2022

24-03-2023

Turberkulosedag