Følg med i den nyeste

Forskning

På de danske Børneafdelinger rundt omkring i landet er der gang i mange forskningsprojekter.

Få adgang til

Vores retningslinjer

Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Find de enkelte udvalg og repræsentanter

Udvalg & repræsentanter

Her findes en opdateret liste med de enkelte fagudvalgsrepræsentanter.

Kom godt i gang med

Videreuddannelse

Få mere viden om hoveduddannelsen, fagområdeuddannelsen, introduktionsuddannelsen m.m.

Hvor finder du de næste

Kurser og møder

Følg med og få oplysninger om de kommende kurser og møder.

Vil du i kontakt med

Bestyrelsen

Har du brug for kontakt til formand, den videnskabelige sekretær eller kassererne.

Er du interesseret i DPS'

Historie

Så læs de tidligere beretninger fra udvalgene.

Find de seneste

Høringssvar

som DPS igennem de sidste 3 år har været involveret i.

Læs om

Medlemsskab

hos DPS, find indmelselsblanketten her.

Har du behov for

Refusion

Så finder du refusionsblanket og oplysningerne her.

Vil du deltage i

debatten

Tilmeld dig nu og giv din mening tilkende.

Hvis du gerne vil Køb Viagra eller Cialis online vil du naturligvis skulle finde et troværdig og sikkert online-apotek.

Møder og kurser

Alle annoncerede møder og kurser findes samlet og mere uddybende her. 

8. maj 2018: Festauditoriet, Frederiksberg
Dansk Selskab for Adipositas Forskning inviterer til sommermøde: 
Childhood obesity treatment - methods and perspectives - se invitation og program

9.-12. maj 2018: Athen, Grækenland
52nd Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology.
Se yderligere information på www.aepc2018.org

28. maj - 2. juni 2018: Malmø, Sverige 
36th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2018)

30. maj - 1. juni 2018: Fyn, Hotel Nyborg Strand
First Nordic Meeting on Personalized Medicine. Program og tilmelding.

Nyheder


Ville Heises Legat yder støtte til medicinske forskningsprojekter af betydning for børns sundhedsmæssige tilstand i Danmark.
Støtten ydes oftest som introduktions- eller skolarstipendier.
Ansøgninger behandles en gang om året i august, ansøgningsfrist d. 1. juni 2018.
Ansøgningsskema downloades fra legatets hjemmeside: http://www.villeheiseslegat.dk

Information om afgørelse vedr. fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod migræne.
 Oversigt over tilskudsstatus pr. april 2018.

Temanummer om epilepsi fra det svenske tidsskrift Barnläkaren - læs mere på barnlakaren.se

Orientering om ændring af de vejledende kriterier for enkelttilskud til lægemidler til behandling af ADHD.


Dagens Case: Her findes den seneste udgave af Dagens Case i dansk, engelsk og tysk version.

Tidligere nyheder findes på denne side.