Følg med i den nyeste

Forskning

På de danske Børneafdelinger rundt omkring i landet er der gang i mange forskningsprojekter.

Få adgang til

Vores retningslinjer

Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Find de enkelte udvalg og repræsentanter

Udvalg & repræsentanter

Her findes en opdateret liste med de enkelte fagudvalgsrepræsentanter.

Kom godt i gang med

Videreuddannelse

Få mere viden om hoveduddannelsen, fagområdeuddannelsen, introduktionsuddannelsen m.m.

Hvor finder du de næste

Kurser og møder

Følg med og få oplysninger om de kommende kurser og møder.

Vil du i kontakt med

Bestyrelsen

Har du brug for kontakt til formand, den videnskabelige sekretær eller kassererne.

Er du interesseret i DPS'

Historie

Så læs de tidligere beretninger fra udvalgene.

Find de seneste

Høringssvar

som DPS igennem de sidste 3 år har været involveret i.

Læs om

Medlemsskab

hos DPS, find indmelselsblanketten her.

Har du behov for

Refusion

Så finder du refusionsblanket og oplysningerne her.

Vil du deltage i

debatten

Tilmeld dig nu og giv din mening tilkende.


Møder og kurser

Alle annoncerede møder og kurser findes samlet og mere uddybende her. 

19. januar 2018: Rigshospitalet, København
BørneTraumeSymposium. Invitation - Læs mere på www.boernetraumesymposium.dk

25. januar 2018: Kennedy Centret, Glostrup
The 18th Danish Dysmorphology Meeting. Program og invitation.

26. januar 2018: Årsmøde i Dansk Laryngoskopisk Selskab
Pædiatrisk Laryngologi - med fokus på bl.a. den pædiatriske luftvej og akutte luftvejsproblemer hos børn
Pædiatere er velkomne! Program

Nyheder

Dronning Ingrids hospital i Nuuk, Grønland, søger pædiatrisk overlæge. Se stillingsopslag her.

Information om afgørelse vedr. fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod migræne.
 Oversigt over tilskudsstatus pr. april 2018.

Temanummer om epilepsi fra det svenske tidsskrift Barnläkaren - læs mere på barnlakaren.se

Orientering om ændring af de vejledende kriterier for enkelttilskud til lægemidler til behandling af ADHD.


Dagens Case: Her findes den seneste udgave af Dagens Case i dansk, engelsk og tysk version.

Tidligere nyheder findes på denne side.