• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

  • Børnedage 2018 blev afholdt 10.-12. juni og rummede et spændende fagligt program. På generalforsamlingen for DPS blev der valgt nye medlemmer af bestyrelsen og udvalg - se oversigt over udvalgsmedlemmer på DPS' hjemmeside.

  • DPS bestyrelse

    På DPS generalforsamling under Børnedagene 2018 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig. 

NKR retningslinje i høring til d. 23.4.19: Tidlig opsporing og behandling af non-alkoholisk fedtleversygdom og non-alkoholisk steatohepatitis. 

”Consensus statement on abusive head trauma in infants and young children”'

 

Det er en stor fornøjelse at kunne invitere jer til festforelæsning i anledning af, at Novo Nordisk Fonden har besluttet at tildele Novo Nordisk Prisen 2019 til Professor Hans Bisgaard ved Dansk BørneAstma Center.

 

Faglig gennemgang af HPV-vaccination til drenge 
05/02/19

Nanette Mol Debes er ny delkursusleder i neurologien. 

 Sundhedsstyrelsen offentliggør for første gang anbefalinger for palliative indsatser til børn, unge og deres familier.

 

Opdateret relevant bog om medicinsk børnemishandling tilgængelig her!

Det tager i dag 3 års efteruddannelse at blive pædiatrisk fagområdeekspert på europæisk niveau.

 

Repræsentanter fra de mange aktive udvalg i Dansk Pædiatrisk Selskab mødtes med bestyrelsen d. 31.08.18.

I Dansk Pædiatrisk Selskab er vi bekymrede over en spredning af de københavnske børneafdelinger på flere matrikler.