• Få adgang til
  Vores retningslinjer

  Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

 • Grundet CoViD-19 epidemi og forventeligt stort arbejdspres på vores sundhedsvæsen efter en overstået epidemi samt af betydelige økonomiske årsager ved senere aflysning, har DPS bestyrelse og arrangørerne besluttet af aflyse Børnedage 2020.
   

   

   

 • DPS bestyrelse

  På DPS generalforsamling septemer 2021 blev bestyrelsen valgt og har konstitueret sig. Mød her den nuværende bestyrelse.

Al viden peger på, at en ensartet aldersgrænse på 18 år er det mest effektive redskab til at skabe en kulturændring.

Sundhedsstyrelsen anbefaler revaccination af børn og unge under 18 år efter lægefaglig vurdering.

Dansk Pædiatrisk Selskabs udtalelse omkring Covid vaccination til børn i alderen 5-11 år, læs her.

Ny retningslinje i høring: Udredning og behandling af HIV hos børn og unge - i høring til d. 15.1.22. Se retningslinjen HIV, udrednin og behandling af HIV hos børn og unge - samt bilagene:  Bilag 1   Bilag 2 Bilag 3  Bilag 4

DPS bakker nu op om Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Vurdering fra Dansk Pædiatrisk Selskab om børn og unge med kroniske sygdomme og SARS-CoV-2 infektion (opdateret 24.9.21)

For fjerde år i træk kåres "årets bedste nye DPS retningslinje" og du kan være med til at stemme blandt 3 udvalgte.

Danske Børnelæger vil have svær overvægt anerkendt som en kronisk alvorlig, fremadskridende og tilbagevendende sygdom.

Dansk Pædiatrisk Selskabs bestyrelse indkalder til generalforsamling i Odense søndag d. 26. september 2021 

Dansk Råd for Genoplivning genoptager nu EPALS kurserne, som blev udskudt grundet Covid.