Følg med i den nyeste

Forskning

På de danske Børneafdelinger rundt omkring i landet er der gang i mange forskningsprojekter.

Få adgang til

Vores retningslinjer

Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Find de enkelte udvalg og repræsentanter

Udvalg & repræsentanter

Her findes en opdateret liste med de enkelte fagudvalgsrepræsentanter.

Kom godt i gang med

Videreuddannelse

Få mere viden om hoveduddannelsen, fagområdeuddannelsen, introduktionsuddannelsen m.m.

Hvor finder du de næste

Kurser og møder

Følg med og få oplysninger om de kommende kurser og møder.

Vil du i kontakt med

Bestyrelsen

Har du brug for kontakt til formand, den videnskabelige sekretær eller kassererne.

Er du interesseret i DPS'

Historie

Så læs de tidligere beretninger fra udvalgene.

Find de seneste

Høringssvar

som DPS igennem de sidste 3 år har været involveret i.

Læs om

Medlemsskab

hos DPS, find indmelselsblanketten her.

Har du behov for

Refusion

Så finder du refusionsblanket og oplysningerne her.

Vil du deltage i

debatten

Tilmeld dig nu og giv din mening tilkende.


Møder og kurser

Alle annoncerede møder og kurser findes samlet og mere uddybende her. 

14.-18. november 2016: Makerere University, Kampala, Uganda. 
Acute Malnutrition, improving treatment through research. Invitation

18.-19. november 2016: Comwell Hotel Middelfart.
Temamøde for børneinkontinens og nefrologi samt sygeplejekursus i nefrologi.
Tilmeldingsblanket.

Nyheder

International Pediatric Association (IPA) har igangsat en international underskriftindsamling mhp. at sikre ordentlige forhold for børn i krig. Aktuelt er der særligt fokus på situationen i Syrien og Aleppo.
DPS støtter op om dette og her foreligger link til underskriftindsamlingen.
#ProtectChildrenOfWar

Sundhedsstyrelsen har publiceret National klinisk retningslinje for behandling af anorexia nervosa.
Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

D-vitamin overdosering/intoksikation.  Ny DPS vejledning i høring samt information fra Sundhedsstyrelsen.

Opdateret socialpædiatriske diagnoser og procedurekoder

Dagens Case: 
Her findes den seneste udgave af Dagens Case i dansk, engelsk og tysk version.


Tidligere nyheder findes på denne side.