Følg med i den nyeste

Forskning

På de danske Børneafdelinger rundt omkring i landet er der gang i mange forskningsprojekter.

Få adgang til

Vores retningslinjer

Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Find de enkelte udvalg og repræsentanter

Udvalg & repræsentanter

Her findes en opdateret liste med de enkelte fagudvalgsrepræsentanter.

Kom godt i gang med

Videreuddannelse

Få mere viden om hoveduddannelsen, fagområdeuddannelsen, introduktionsuddannelsen m.m.

Hvor finder du de næste

Kurser og møder

Følg med og få oplysninger om de kommende kurser og møder.

Vil du i kontakt med

Bestyrelsen

Har du brug for kontakt til formand, den videnskabelige sekretær eller kassererne.

Er du interesseret i DPS'

Historie

Så læs de tidligere beretninger fra udvalgene.

Find de seneste

Høringssvar

som DPS igennem de sidste 3 år har været involveret i.

Læs om

Medlemsskab

hos DPS, find indmelselsblanketten her.

Har du behov for

Refusion

Så finder du refusionsblanket og oplysningerne her.

Vil du deltage i

debatten

Tilmeld dig nu og giv din mening tilkende.


Møder og kurser

Alle annoncerede møder og kurser findes samlet og mere uddybende her. 


21.-23. september 2017: Comwell, Rebild Bakker
Neonatalsymposium. 
Invitationprogram/tilmeldingsoplysninger.

6. oktober 2017: København
ERS (European Respiratory Society) og DLS (Dansk Lungemedicinsk Selskab) indbyder til kursus i Spirometri.
Målgruppen er bla. pædiatere og alle andre der udfører spirometri. Det er et krævende kursus for deltagerne både teoretisk og praktisk og afsluttes med eksamen.
Se videre her.


Nyheder

På foranledning af en henvendelse fra Fødevarestyrelsen skal Sundhedsstyrelsen gøre opmærksom på, at jerndråber til spædbørn indeholder sorbitol som tilsætningsstof, hvilket kan være skadelig for børn med HFI (hereditary fructose intolerance), idet sorbitol metaboliseres til fruktose.
HFI er en sjælden genetisk sygdom, i Danmark diagnosticeres færre end et barn om året.
De mængder sorbitol, som et spædbarn (både maturt og præmaturt) vil få via jerndråber er alle over grænsen, og det kan give symptomer hos børn med HFI. Symptomerne afhænger af doseringen og drejer sig om opkastninger, ondt i maven og manglende appetit samt i svære tilfælde dårlig trivsel, hepatomegali og icterus.

Orientering om ændring af de vejledende kriterier for enkelttilskud til lægemidler til behandling af ADHD.


Dagens Case: Her findes den seneste udgave af Dagens Case i dansk, engelsk og tysk version.

Tidligere nyheder findes på denne side.