• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

  • Kom til DPS generalforsamling 10. juni 2018 kl. 19.30!
    Børnedage 2018 bliver et spændende møde - og med interessant prækongres om d. 9. juni.
    Mødet bliver holdt i København på Hotel Scandic Sluseholmen.

Høring om ændring af fagområdeuddannelsen.

Seneste nyhedsbrev fra DPS bestyrelse

 

DPS opdaterer hjemmesiden 

 

Pneumoni hos børn - diagnostik og behandling. 

 

DPS tilslutter sig ISSOP Budapest Declaration om "Children on the move"