Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Formand

Helle Andersen (2013)

  overlæge, Odense Universitetshospital

Lars Idorn (2013)

  1.reservelæge, Rigshospitalet

Klaus Juul (2013)

  afdelingslæge, Rigshospitalet

Lis Mendes Pedersen (2014)

  overlæge, Aalborg hospital

Thomas Krusenstjerna-Hafstrøm (2017)

  afdelingslæge, Aarhus hospital

 

Kommissorium  

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

28-05-18

ESPID 2018

30-05-18

Nordic Meeting

09-06-18

Børnedage

12-06-18

Patientinddragelse i forskning

13-06-18

Patientinddragelse i forskning