Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Mads Damkjær (2019) 

    

Anne Maria Herskind (2019)

  overlæge, Odense Universitetshospital

Formand
Jesper Steensberg (2019)

   overlæge, Rigshospitalet

Thomas Krusenstjerna-Hafstrøm (2017)

  Afdelingslæge, Aarhus 
Associerede medlemmer:    
Line Holst    
Lia Mendes Pedersen    Aalborg

 

 

Kommissorium  

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

10-07-2020

Udskydelse af Temamøde om børneinkontinens