Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Formand

Helle Andersen (2013)

  overlæge, Odense Universitetshospital

Lars Idorn (2013)

  1.reservelæge, Rigshospitalet

Klaus Juul (2013)

  afdelingslæge, Rigshospitalet

Lis Mendes Pedersen (2014)

  overlæge, Aalborg hospital

Thomas Krusenstjerna-Hafstrøm (2017)

  afdelingslæge, Aarhus hospital
Associerede medlemmer:    
Line Holst    

 

 

Kommissorium  

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

10-01-19

Temadag vedr. ungdomsmedicin

31-01-19

Danish Dysmorphology Meeting

01-03-19

Medicin til børn og unge

18-03-19

Neonatal Brain Ultrasound

19-03-19

Neonatal Ultrasound Course