Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Mads Damkjær (2019) 

   

Anne Maria Herskind (2019)

  overlæge, Odense Universitetshospital

Jesper Steensberg (2019)

   overlæge, Rigshospitalet

Lia Mendes Pedersen (2014)

  overlæge, Aalborg Universitetshospital

Thomas Krusenstjerna-Hafstrøm (2017)

  afdelingslæge, Aarhus hospital
Associerede medlemmer:    
Line Holst    

 

 

Kommissorium  

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

16-09-2019

World Neonatology

20-09-2019

Pancreas Symposium

23-09-2019

Evidencebased deprescribing

01-10-2019

Resistente bakterier

03-10-2019

Health begins in early life