Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Mads Damkjær (2019) 

    

Anne Maria Herskind (2019)

  overlæge, Odense Universitetshospital

Formand
Jesper Steensberg (2019)

   overlæge, Rigshospitalet

Thomas Krusenstjerna-Hafstrøm (2017)

  Afdelingslæge, Aarhus 
Klaus Juul (2021)

Overlæge, Rigshospitalet 

Associerede medlemmer:    
Line Holst    
Lia Mendes Pedersen    Aalborg

 

 

Kommissorium  

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

26-11-2021

Tolk til børn

01-12-2021

God begyndelse i livet

15-12-2021

Introkursus adipositas

28-01-2022

Børneinkontinens 2022

24-03-2023

Turberkulosedag