Diagnose mini

Til forskel fra DPS's trykte Korte eller UltraKorte diagnoselister byder
DPS's Diagnoseliste-program på et bred vifte af diagnoser i to selektionsniveauer og med fleksibel søgefunktion indenfor SKS-listens originaltekst samt indenfor DPS's tilføjede synonymer, inklusioner og kommentarer og med optionel fritekstsøgning og/eller søgning med logiske operatorer.

DPS's Diagnoselisteprogram er derfor med sin tilknyttede elektroniske diagnoseliste et vægtigt supplement både til DPS's ultrakorte 2-siders liste og til Sundhedsstyrelsens trykte eller internet-publicerede ICD-10 baserede SKS sygdomsklassifikation.

Programmet ligger meget muligt allerede på jeres lokale netværk - spørg din lokale IT-ansvarlige.

Hvis programmet ikke allerede ligger på jeres netværk:

Den hér tilgængelige selvuppakkende fil Icd10zip.exe (Zip-fil) aktiverer efter udpakning selv den egentlige programinstallation.
Installationsmedie-opdateringen kan hentes hér:
Download DPS Diagnoseliste-program (Icd10zip.exe, september 2015 3.8MB).


 

Vejledning for nedhentning og installation/opdatering:

  1. 1)  Hent filen Icd10zip.exe ved klik på ovennævnte Link og udpeg en midlertidig destination på dit Skrivebord/Desktop eller på din harddisk - f.eks. C:\Temp.


  2. 2)  Udpak Icd10zip.exe ved at dobbeltklikke på den nedhentede fil, vælg knappen [Setup] og udpeg i den følgende dialogsekvens den endelige program-placering.


    Installationsprogrammet giver mulighed for selektivt at opdatere diagnoseliste programmet og/eller data-fil, hvorved egne modifikationer af datafilen kan respekteres.

Systembeskrivelsen for administratorer er tydeliggjort omkring håndtering af program og liste i flerbruger-miljøer (PC-netværk) i det ledsagende dokument i PDF-format.
En systembeskrivelse kan hentes hér Systembeskrivelse.pdf.              PDF-filer

Versionsdatoer:

Program-fil, version 5.8.10 :
Online hjælp :
  - heraf kodevejledning :
Data-fil (Icd10dps.txt) :
Behandling-procedurer-dps.txt :
SST basis-liste, datering :
14.10.2012
06.10.2012
04.04.2001
13.10.2012
13.10.2012
28.09.2012

Datafil opdatering 05.02.2012:

Sundhedsstyrelsens SKS-diagnoseliste er per 1.1.2012 opdateret med en lang række ændrede diagnosetekster:
SKS diagnoselisten 25.1.2012 indeholder 19.992 diagnoser mod 22.331 i listen fra 4.7.2011, 3.259 diagnoser er taget ud af brug og 920 diagnoser er nye, enten som ny ibrugtagning af eksisterende WHO koder eller som nytilføjede subkoder, 15.064 diagnosetekster er ændrede, heraf 6.147 ændrede blandt DPS's selektion af SKS-listen.
En lang række af de fortsat anvendte koder har fået ændret diagnoseteksten ved fordanskning af diagnosen foruden spredte justeringer af formuleringer eller stavemåder for ellers overvejende uændrede diagnoser. F.eks. er hidtidige diagnoser som Shigellose, commotio cerebri, anoexia nervosa, vomitus og pyrosis ikke længere at finde i SKS diagnoselisten under disse hidtidige betegnelser.
For DPS-listen er alle disse 6.147 ændrede SKS diagnosetekster gennemgået med tilføjelse at relevante synonymer eller søgningsmæssige stikord til støtte for vante søgninger i DPS-listen på velkendte traditionelle diagnosebetegnelser.

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

18-01-2019

Kan psykisk sygdom forebygges

30-01-2019

Variationer i kønskarakteristika

31-01-2019

Danish Dysmorphology Meeting

21-02-2019

The Cardiac Patient

01-03-2019

Medicin til børn og unge