• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

  • Børnedage 2018 blev afholdt 10.-12. juni og rummede et spændende fagligt program. På generalforsamlingen for DPS blev der valgt nye medlemmer af bestyrelsen og udvalg - se oversigt over udvalgsmedlemmer på DPS' hjemmeside.

På DPS' generalforsamling på Børnedage 2018 blev bestyrelsen valgt.
På generalforsamlingen blev det besluttet at ændre vedtægterne, så bestyrelsen fra næste år bliver udvidet til 8 medlemmer, hvoraf en person skal vælges som almindeligt medlem, mens en person udpeges af Uddannelsesudvalget. Der. vil fortsat være et  bestyrelsesmedlem udpeget af YP.
Bestyrelsen har valgt i år at indsupplere med to nye associerede medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsens konstitution:
Malene Boas, formand
Christina Bjørn, fagudvalgssekretær
Peter Toftedal, kasserer
Pernille Mathiesen
Klaus Birkelund Johansen
Grith Lærkholm Hansen, YP repræsentant

Associerede medlemmer af bestyrelsen:
Louise Lundby Christensen
Repr. fra Uddannelsesudvalget