Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Formand

Julie Tonsgaard Kloppenborg (2018)

  Afdelingslæge, Ph.d., Herlev Hospital og
Steno Diabetes Center Copenhagen

Birgitte Højgaard Roikjer (2022)

    Overlæge, Nordsjællands hospital, Hillerød

Rebecca Vinding (2018)

 

1. Reservelæge, Ph.D., Børne- og unge, Herlev 

Jens Otto Broby Madsen (2019)  

1. reservelæge, Ph.d., Hvidovre hospital 


Maria Martens Fraulund (2022)
  læge, Videnskabelig assistent, Holbæk sygehus 

Charlotte Nørkjær Eggertsen (2023)

  Afdelingslæge, Aalborg 
Associerede medlemmer    
Jens-Christian Holm  

Forskningsansvarlig overlæge, Holbæk sygehus

Cilius Esmann Fonvig  

Afdelingslæge, Ph.D., Holbæk sygehus

 


Kommissorium

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til  

Kalender

01-03-2024

Medicin til børn og unge

01-03-2024

Børneinkontinens

05-03-2024

Søvn hos børn

18-03-2024

Uddannelse, nefrologi og vækst

02-05-2024

Skeletal dysplasi workshop