Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Formand

Cilius Esmann Fonvig (2017)

  Læge, Ph.D. Kolding 

Birgitte Højgaard Roikjer

    Overlæge, Nordsjællands hospital, Hillerød

Julie Tonsgaard Kloppenborg (2018)

 

Afdelingslæge, Ph.d., Herlev hospital

Rebecca Vinding (2018)

 

 Reservelæge, Børne- og unge, Rigshospitalet

Jens Otto Broby Madsen (2019)  

reservelæge, Ph.d. studerende, Herlev hospital 


Maria Martens Fraulund (2022)
  læge, Videnskabelig assistent, Holbæk sygehus 

 


Kommissorium

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til  

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

18-05-2023

EAP 2023 Congress and Masterclass

23-03-2023

17-17 møde 2023

20-04-2023

Akutpædiatrisk netværksmøde 2023