Arbejdsgruppe   Udpeget medlem Udpeget af  Dato
Fagudvalget for hæmofili SST Marianne Hutchings Hoffmann Bestyrelsen (godkendelse) maj-17
Fagudvalget for vaccine SST Niels Erik Veirum/Niels Fisker Bestyrelsen (godkendelse) maj-17
Fagudvalget for spinal muskelatrofi Medicinrådet Lone Laulund Neurologiudvalg maj-17
Fagudvalget vedr. svær astma Medicinrådet Bo Chawes Bestyrelsen (godkendelse) maj-17
Fagudvalget vedr. akut leukæmi Medicinrådet Bigitte Klug Albertsen/Bodil Als-Nielsen Hæmonk-udvalg mar-17
Fagudvalget for adipositas SST Tenna Ruest Haarmak Nielsen Bestyrelsen (godkendelse) aug-17
Fagudvalget for gastro området Medicinrådet Anders Pærregaard Inviteret af formanden aug-17
Revision af SST anbefalinger for svangreomsorg gr.1 SST Ann Lawaetz Skovgaard Bestyrelsen (godkendelse) maj-17
Revision af SST anbefalinger for svangreomsorg gr. 2 SST Lars Bender Bestyrelsen (godkendelse) maj-17
Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft LVS Marianne Olsen Hæmonk. udvalg apr-17
Datbase for hjertestop på hospital DANAREST Mads Damkjær Kardiologiudvalg mar-17
Referencegruppe vedr. forløbsprogrammet for børn og unge med psykiske lidelser SST Karin Lassen SocPædudvalg mar-17
Dansk Kvalitetsdatabase for fødsler   Peter Padkjær Petersen Neonatologiudvalg mar-17
Arbejdsgruppe til vejledning af undersøgelse af familiær hyperkolesterolæmi SST Thomas Krusenstjerne-Hafstrøm Kardiologiudvalg mar-17
Arbejdsgruppe for forløbsprogram for børn og unge med ADHD SST Karen Tilma Neurologiudvalg feb-17
Godkendelsespanalet vedr. tilskud til ernæringspræparater Lægemiddelstyrelsen Bente Utoft Andreasen Gastroudvalg feb-17 / nov. 2023
Følgegruppe om fremme af børn og unges sunde mad- og måltidsvaner Vidensråd for Forebyggelse Jens-Christian Holm Adipositasudvalg feb-17
Arbejdsgruppe om DASEM's målbeskrivelse  SST   Uddannelsesudvalg jan-17
DSOG Guideline for præterm forløsning DSOG Anne Kirkeby Neonatalogiudvalg okt-17
Følgegruppe til medicinsk teknologivurdering omhandlende respiratorbehandling i eget hjem Danske Regioner Lisbeth Hoffmann Neurologiudvalg nov-16
Fagudvalget vedr. væksthormon LVS RADS Jesper Johannesen Endokrinologiudvalg nov-16
Revision af nationale referenceprogram for TB Arbejdsgruppe flere specialeselskaber Alexandra Kruse Infektionsudvalg sep-16
Sagkyndig Patienterstatningen Styrelsen for Patientsikkerhed Peter Uldall/John Østergaard/Thorkild Jakobsen Bestyrelsen (godkendelse) aug-16
Arbejdsgruppe til specialeplansproces på området funktionelle lidelser SST Gitte Hestehaven Socialpædiatrisk udvalg jul-19
Arbejdsgruppe for generisk forløbsprogram for sjældne sygdomme  SST Hanne Hove Neurologiudvalg

april
20

Fagudvalget vedr. immunglobulinsubstitution  Medicinrådet

Mette Holm
Birgitte Smith

Infektionsudvalg

febr.-
20 

Børnecancerfonden Børnecancerfonden Christina Høi-Hansen (formand) DPS (godkendelse)

marts-
20

Børnecancerfonden Børnecancerfonden Søren Rittig DPS (godkendelse)

marts 16
Genudpegning 
august 22

Børnecancerfonden Børnecancerfonden Anja Pinborg DPS (godkendelse) maj - 
20

Børnecancerfonden

Børnecancerfonden Thomas Leth Frandsen DPS (godkendelse) aug 2022
 Styregruppen for Thyreoideasygdomme   De Danske Kvalitetsdatabaser Rikke Beck Jensen  DPS (godkendelse) okt. 2020 
Fagudvalget for Duchennes Muskeldystrofi Medicinrådet Charlotte Olesen LVS (godkendelse) Nov. 2020 
Fagudvalget for Duchennes Muskeldystrofi Medicinrådet Sune Rubak DPS (godkendelse) Nov. 2020 
Fagudvalget vedrørende akut Leukæmi Medicinrådet Bodil Als-Nielsen DPS (godkendelse) Nov. 2020 
Medicinrådets fagudvalg for Fenylketonuri  Medicinrådet Allan Bayat DPS (godkendelse) Maj 2021
Nationalt Center for Overvægt (følgegruppe)   Cilius Esmann Fonvig DPS (godkendelse) April 2021
NGC, SjældneNetværk for børn og unge   Sabine Søborg DPS  Nov 2021
Arbejdsgruppe i relation til NKA  SST Jette Dettmann Nielsen DPS (udpegning) Okt. 2021
Fagudvalget for Spinal Muskeldystrofi Medicinrådet Helle Cecilie V. Pfeiffer DPS (godkendelse) 2021 + nov 2023
Arbejdsgruppe kønsidentitet SST Esben Thyssen Vestergaard DPS (udpegning) Sept. 2023
 DR Astma RKKP Josephine Gradmann DPS (udpegning)  Sept. 2023
 Følgegruppe for Sjældne Handicap SST Anne Marie Bisgaard DPS (udpegning) Nov. 2023
 Arbejdsgruppe for nationale kliniske anbefalinger for farmakologisk behandling af smerter SST Simone Markøw DPS (udpegning) Jan. 2024
Medicinrådets fagudvalg vedr. forebyggelse og behandling af RS-virus hos børn Medicinrådet Lisbeth Samsø Schmidt DPS (udpegning) Februar 2024
         

 

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på formand@paediatri.dk 

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på webredaktoer@paediatri.dk 

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på webredaktoer@paediatri.dk 

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til fou@paediatri.dk