Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Formand/pressekontakt

Mia Færch (2019)

.  

 afdelingslæge, AUH

Yazan Rawashdeh (2018)

  overlæge (urologi), Aarhus hospital

Line Thousig Sehested (2015)

  afdelingslæge, Rigshospitalet

Søren Hagstrøm (2019)

  overlæge, Aalborg Universitetshospital

Per Wittenhagen (2017)

  overlæge, Odense Universitetshospital

Linda Kuhne-Qvist (2018)

   afdelingslæge, Esbjerg sygehus
Associerede medlemmer:    
Ida Marie Schmidt   overlæge, Rigshospitalet
Dina Cortes   overlæge, Hvidovre
Malgorzata Pulczynska Wason   overlæge, NOH Hillerød
Louise Winding   overlæge, Kolding
Hanne Nørgaard   overlæge, Rigshospitalet
Claudia Mau Kai   afdelingslæge, Hvidovre
Marie Louise Elkjær Andersen   afdelingslæge, Viborg
Charlotte Kjær Bjerre   afdelingslæge, NOH Hillerød 
Kostas Kamperis   overlæge, AUH
Kommissorium

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

10-05-2021

I-kursus neonatologi

04-06-2021

I-kursus infektionspædiatri

21-06-2021

Neonatale infektioner

25-08-2021

Aarhus talks II