Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Formand/pressekontakt

Hanne Nørgaard (2021)

Overlæge, Rigshospitalet

Mia Færch (2019)

.  

Afdelingslæge, AUH

Yazan Rawashdeh (2018)

 

Overlæge (urologi), Aarhus hospital

Claudia Mau Kai (2022)

  Overlæge, Nordsjællands hospital 

Per Wittenhagen (2017)

  Overlæge, Odense Universitetshospital

Linda Kuhne-Qvist (2018)

   Afdelingslæge, Esbjerg sygehus
Associerede medlemmer:    
Ida Marie Schmidt   overlæge, Rigshospitalet
Dina Cortes   overlæge, Hvidovre
Malgorzata Pulczynska Wason   overlæge, NOH Hillerød
Louise Winding   overlæge, Kolding
Claudia Mau Kai   afdelingslæge, Hvidovre
Marie Louise Elkjær Andersen   afdelingslæge, Viborg
Charlotte Kjær Bjerre   afdelingslæge, NOH Hillerød 
Konstans Kamperis   overlæge, AUHKommissorium

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til  

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

30-06-2022

Applied Paediatrics

01-09-2022

Årsmøde DBRS 2022

22-09-2022

29. landssymposium i neonatologi

25-09-2022

16. infektionspædiatrisk kursus