Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Formand/pressekontakt

Hanne Nørgaard (2021)

  Overlæge, Rigshospitalet

Mia Færch (2019)

.  

Overlæge, AUH

Yazan Rawashdeh (2018)

 

Overlæge (urologi), Aarhus hospital

Claudia Mau Kai (2022)

  Overlæge, Nordsjællands hospital 

Kirsten Borg (2023)

    1. reservelæge, Odense

Linda Kuhne-Qvist (2018)

  Afdelingslæge, Sydvestjysk sygehus
Associerede medlemmer:    
Ida Marie Schmidt   overlæge, Rigshospitalet
Dina Cortes   overlæge, Hvidovre
Malgorzata Pulczynska Wason   overlæge, NOH Hillerød
Louise Winding   overlæge, Kolding
Marie Louise Elkjær Andersen   afdelingslæge, Viborg
Charlotte Kjær Bjerre   afdelingslæge, NOH Hillerød 
Konstans Kamperis   overlæge, AUHKommissorium

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til  

Kalender

23-05-2023

Rundt om overvægt

28-09-2023

Neonatal symposium 2023

02-10-2023

Klinisk toksikologi

Infectious Diseases Symposium

26-10-2023

Hæmaglobinsygdomme hos børn