Hvem få udgifter refunderet?

I forbindelse med bestyrelses- og fagudvalgsarbejde refunderer DPS udgifter til transport og mødeafholdelse herunder evt. forplejning til medlemmer inklusiv associerede medlemmer.

Hvilke udgifter dækkes?

Der refunderes transportudgifter sv.t. togbillet, flybillet eller kørsel i egen bil (sv.t. statens laveste kilometertakst) herunder parkerings- og broafgift og evt. taxa. Ligeledes dækkes lokaleleje og rimelige udgifter til forplejning i forbindelse med mødeafholdelse.

Særlige møder/seminarer:

Har et fagudvalg behov for længerevarende møder/seminarer, kan bestyrelsen ansøges om dækning af udgifter til overnatning.
 

Der henstilles til at udgifterne holdes på et minimum ved fx. at benytte 2. klasse, samkørsel, mødelokale på sygehus mm. Send gerne mail til kassereren ved tvivlsspørgsmål.

Udgifterne refunderes ved at fremsende udfyldt refusionsblanket samt bilag for udgifter til kasserer@padiatri.dk
Bemærk, kun udgifter med tilhørende bilag dækkes.

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på formand@paediatri.dk 

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på webredaktoer@paediatri.dk 

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på webredaktoer@paediatri.dk 

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til fou@paediatri.dk