Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Maren Rytter (2022)

  reservelæge, Rigshospitalet

Sofia Morais (2021)

    Reservelæge, Odense Universitetshospital

Formand

Hilde Hylland Uhlving (2022)

   Afdelingslæge, Rigshospitalet 

Alexandra Kruse (2023)

  Overlæge, ?

Anja Poulsen (2023)

  Overlæge, Rigshospitalet

Anna Eltvedt (2023) 

  Reservelæge, Rigshospitalet 
Associerede medlemmer:    
Kristoffer Vogler    reservelæge, Slagelse
Kia Hee Schultz Dungu   Reservelæge, Rigshospitalet
Charlotte Holm-Hansen   PhD studerende
Lotte Møller Smedegaard    

  Kommissorium

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til  

Kalender

23-05-2023

Rundt om overvægt

28-09-2023

Neonatal symposium 2023

02-10-2023

Klinisk toksikologi

Infectious Diseases Symposium

26-10-2023

Hæmaglobinsygdomme hos børn