Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Maren Rytter (2022)

marenrytter@hotmail.com  Overlæge, Slagelse hospital

Sofia Morais (2021)

hypofys@gmail.com    Reservelæge, Odense Universitetshospital

Formand

Hilde Hylland Uhlving (2022)

hilde.hylland.uhlving@regionh.dk   Afdelingslæge, Rigshospitalet 

Alexandra Kruse (2023)

alexandra.yasmin.collin.kruse.01@regionh.dk  Overlæge, Hvidovre hospital

Anna Eltvedt (2024) 

anna.eltvedt@gmail.com  HU læge, Rigshospitalet 
Marie Hauerslev (2024) mariehauerslev@gmail.com   HU læge, Hvidovre hospital
Associerede medlemmer:    
Kia Hee Schultz Dungu kiaschultz@hotmail.com  Reservelæge, Rigshospitalet
Lotte Møller Smedegaard lottems@gmail.com   
Soffia Jonsdottir zoffia.jons@gmail.com   

  Kommissorium

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på formand@paediatri.dk 

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på webredaktoer@paediatri.dk 

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på webredaktoer@paediatri.dk 

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til fou@paediatri.dk