Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Maren Rytter (2022)

  reservelæge, Rigshospitalet

Sofia Morais (2021)

    Reservelæge, Odense Universitetshospital

Formand

Hilde Hylland Uhlving (2022)

   Afdelingslæge, Rigshospitalet 

Alexandra Kruse (2023)

  Overlæge, ?

Anja Poulsen (2023)

  Overlæge, Rigshospitalet

Anna Eltvedt (2023) 

  Reservelæge, Rigshospitalet 
Associerede medlemmer:    
Kristoffer Vogler    reservelæge, Slagelse
Kia Hee Schultz Dungu   Reservelæge, Rigshospitalet
Charlotte Holm-Hansen   PhD studerende
Lotte Møller Smedegaard    

  Kommissorium

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til  

Kalender

01-03-2024

Medicin til børn og unge

01-03-2024

Børneinkontinens

05-03-2024

Søvn hos børn

18-03-2024

Uddannelse, nefrologi og vækst

02-05-2024

Skeletal dysplasi workshop