Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Formand
Marie-Louise von Linstow (2019)

  Overlæge, Rigshospitalet

Lise Heilmann Jensen (2018)

  Overlæge, Sjællands Universitetshospital Roskilde 

Anna Sellmer Gjerløv (2020)

  Afdelingslæge, Aarhus Universitetshospital

Lisbeth Samsø Schmidt (2021)

   Overlæge, Herlev 

Dorthe Maria Vittrup (2023)

  Reservelæge, post.doc., Rigshospitalet

Grethe Lemvik Mikkelsen (2023)

  1.reservelæge, Viborg 
Associerede medlemmer:    
Birgitte Smith    Overlæge, Hvidovre
Ulla Hartling    Overlæge, Odense 

 

 

 Kommissorium  

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til  

Kalender

23-05-2023

Rundt om overvægt

28-09-2023

Neonatal symposium 2023

02-10-2023

Klinisk toksikologi

Infectious Diseases Symposium

26-10-2023

Hæmaglobinsygdomme hos børn