Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Formand
Marie-Louise von Linstow (2019)

  Overlæge, Rigshospitalet

Lise Heilmann Jensen (2018)

  Overlæge, Sjællands Universitetshospital Roskilde 

Anna Sellmer Gjerløv (2020)

  Afdelingslæge, Aarhus Universitetshospital

Lisbeth Samsø Schmidt (2021)

   Overlæge, Herlev 

Dorthe Grosen (2017)

  Afdelingslæge, Odense Universitetshospital
Associerede medlemmer:    
Birgitte Smith    Overlæge, Hvidovre
Grethe Lemvik Mikkelsen   1.reservelæge, Viborg

 

 

 Kommissorium  

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til  

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

30-06-2022

Applied Paediatrics

01-09-2022

Årsmøde DBRS 2022

22-09-2022

29. landssymposium i neonatologi

25-09-2022

16. infektionspædiatrisk kursus