Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Formand
Marie-Louise von Linstow (2019)

marie-louise.von.linstow.01@regionh.dk  Overlæge, Rigshospitalet

Anna Sellmer Gjerløv (2020)

anna.sellmer@rm.dk  Afdelingslæge, Aarhus Universitetshospital

Lisbeth Samsø Schmidt (2021)

lisbeth.samsoe.schmidt@regionh.dk   Overlæge, Herlev 

Dorthe Maria Vittrup (2023)

dorthe.maria.vittrup.01@regionh.dk  Reservelæge, post.doc., Rigshospitalet

Grethe Lemvik Mikkelsen (2023)

grethesin@yahoo.no  1.reservelæge, Viborg 
Ulla Birgitte Hartling (2024) ulla.hartling@rsyd.dk  overlæge, Odense Universitetshospital 
Associerede medlemmer:    
Birgitte Smith  birgitte.smith@regionh.dk  Overlæge, Ph.D., PID, Hvidovre hospital
Alexandra Kruse  alexandra.yasmin.collin.kruse.01@regionh.dk  Overlæge, Hvidovre
Lise Heilmann Jensen lise@dadlnet.dk  Overlæge, Roskilde

 

  Kommissorium    

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på formand@paediatri.dk 

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på webredaktoer@paediatri.dk 

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på webredaktoer@paediatri.dk 

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til fou@paediatri.dk