Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Formand

Line Brunemark Berg (2018)

  Afdelingslæge, Kolding 

Anne Marie Møller (2020) 

   Afdelingslæge, Regionshospital Nordjylland, Hjørring 
Eva Toustrup Kristensen (2021)  

Afdelingslæge, Viborg 

Dorthe Lydum Senning (2022)

   Afdelingslæge, Aarhus Universitetshospital

Katrine Staudt-Jeppesen (2020) 

  Afdelingslæge, Center for socialpædiatri, Rigshospitalet
Associerede medlemmer:    
Lone Marie Larsen   afdelingslæge, Odende Universitetshospital
Karin Lassen   overlæge, Odense Universitetshospital
Lone Christensen   overlæge, Center for Socialpædiatri, Rigshospitalet
Gitte Hestehaven    Overlæge, Skejby Kommissorium (ej tilsendt) 

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til  

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

30-06-2022

Applied Paediatrics

01-09-2022

Årsmøde DBRS 2022

22-09-2022

29. landssymposium i neonatologi

25-09-2022

16. infektionspædiatrisk kursus