Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Formand 

Jens Jakob Herrche Petersen (2022)

  Overlæge, Esbjerg hospital

Kirsten Arntz Boisen (2020)

  Overlæge, Rigshospitalet

Grete Katrine Teilmann (2020) 

  Overlæge, Hillerød hospital

Line Klingen Gjærde (2022)

  H1 læge, Rigshospitalet 
Anh Thao Nguyen Andersen (2021)

 

1. Reservelæge, Odense Universitetshospital  Kommissorium  

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til  

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

30-06-2022

Applied Paediatrics

01-09-2022

Årsmøde DBRS 2022

22-09-2022

29. landssymposium i neonatologi

25-09-2022

16. infektionspædiatrisk kursus