Mail (år for alder)MailTitel m.m.

Formand
Allan Lund (2022)

allan.lund@regionh.dk  Professor, overlæge, CIMD, Rigshospitalet
Sabine Weller Grønborg (2021)  Sabine.groenborg@regionh.dk 

Overlæge, Center for Sjældne sygdomme, Rigshospitalet

Mette Høj Lauridsen (2023)

lauridsen.mette@auh.rm.dk  Afdelingslæge, AUH

Brian Nauheimer Andersen (2023)

brian.andersen@auh.rm.dk  Overlæge, AUH

Henrik Thybo Christesen (2023)

henrik.christesen@rsyd.dk  Overlæge, prof., Odense

Cecilie Videbæk (2023)

cecilie.videbaek.01@regionh.dk  Reservelæge, Ph.D., Rigshospitalet
Associerede medlemmer:    
David Hougaard dh@ssi.dk  Overlæge, SSI
Kristin Skogstrand ksk@ssi.dk  Sektionsleder, PhD, Msc (pharm) Dansk Center for Neonatal Screening
Marianne Skov marianne.skov@regionh.dk  Overlæge, Cystisk Fibrose Center, Rigshospitalet 
Tania Masmas tania.nicole.masmas@regionh.dk  Overlæge, TXID, Rigshospitalet  Kommissorium  

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på formand@paediatri.dk 

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på webredaktoer@paediatri.dk 

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på webredaktoer@paediatri.dk 

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til fou@paediatri.dk