Mail (år for alder)MailTitel m.m.

Formand
Allan Lund (2022)

  Professor, overlæge, CIMD, Rigshospitalet

Ulla Christensen (2019)

   Neonatalklinikken, AUH

Mette Møller Handrup (2017)

  Overlæge, Center for Sjældne sygdomme, Aarhus hospital

Dorte Hansen (2017)

  Overlæge, Odense Universitetshospital
Sabine Grønborg (2021)   

Overlæge, Center for Sjældne sygdomme, Rigshospitalet

Associerede medlemmer:    
David Hougaard   Overlæge, SSI
Kristin Skogstrand   Sektionsleder, PhD, Msc (pharm) Dansk Center for Neonatal Screening
Marianne Skov   Overlæge, Cystisk Fibrose Center, Rigshospitalet 
Tania Masmas   Overlæge, TXID, Rigshospitalet  Kommissorium  

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til  

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

30-06-2022

Applied Paediatrics

01-09-2022

Årsmøde DBRS 2022

22-09-2022

29. landssymposium i neonatologi

25-09-2022

16. infektionspædiatrisk kursus