Hovedkursusleder:

Afdelingslæge 
Marie Cecilie Lawaetz
Børne- og ungeafdelingen
Hvidovre hospital

Post sendes til:

E-mail: hkl@paediatri.dk 
Mail håndteres af hovedkursusleder Marie Cecilie Lawaetz og sekretær Dorthe Vestergaard. 

Kursusdage og yderligere information findes på Hovedkursuslederens blog.


Kursusrækken for 2024 - 2. version april 2024

Fraværsregler for U-kurser

Marie Cecilie Lawaetz, hovedkursusleder
21.01.2023

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på formand@paediatri.dk 

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på webredaktoer@paediatri.dk 

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på webredaktoer@paediatri.dk 

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til fou@paediatri.dk