I alfabetisk rækkefølge findes her en oversigt over forældede retningslinjer, der er ældre end 4 år.

ALAT-stigning hos børn. Nov. 2010

Allergispørgeskema, nov. 2003

Allergiudredning af børn - April 2018

Asfyksi neonatal, Køling før og under transport af nyfødte med hypoxisk iskæmisk encephalopati, februar 2010

Blodtrykskurver sammen med AAP BT/Vækstkurver, vejledning i anvendelse af. 12.05.2011

Børnemodtagelse, anbefalinger for udstyr og medicin. 2014

Cholelithiasis hos børn. Oktober 2013

Erytrocytær Enzymopatier, - maj 2016

Graves' sygdom hos børn og unge, februar 2015

Hydronefrose, medfødt. Klaringsrapport, juni 2006

Hydronefrose medfødt, kort version, juni 2006

Idiopatisk nefrotisk syndrom hos børn, diagnostik og behandling af - marts 2018

Ilttilskud til præmature, december 2015

Infantile spasmer, januar 2019

Inflammatorisk tarmsygdom, IBD, oktober 2015

Kongenit hypothyreose - juni 2017

Korttarmssyndrom - Ernæring og behandling til nyfødte med. Oktober 2016

Kryptokisme (Nordisk klaringsrapport). Marts 2013

Laktoseintolerance - udredning og behandling - september 2019

Leversvigt, akut - forløbsbeskrivelse hos børn. Marts 2011

Modermælk, forbytning af - december 2015

NAFLD - Non-alkoholisk fedtleversygdom hos børn og unge -  december 2019
         NAFLD Flowchart 

Neonatal hypoglykæmi, flow-chart obstetrisk, flowchart neonatal. Januar 2014

Neonatal kolestase/prolongeret ikterus/prolongeret ikterus. Juni 2018

Neonatal trombocytopeni. april 2015

Nydiagnostiseret ITP, Pixie - juni 2018Nydiagnostiseret ITP, Pixie - juni 2018

Obstipation og fækal inkontinens. april 2017

Paracetamolforgiftning. Maj 2013

Pneumoni hos børn - diagnostik og behandlingPneumoni hos børn - diagnostik og behandling. Juli 2018

POX screening - april 2018

Pubertas præcox - juni 2017

Pubertas tarda - juni 2017

Samtale med den unge patient.. Marts 2015

Sundhedsrettigheder for børn i asylsystemet og børn uden lovligt ophold i Danmark Januar 2018

Svær overvægt, udredning og behandling hos børn og unge i pædiatrisk regi. (december 2016)

Thalassæmi - juni 2018

Trombose hos børn, diagnostik og antitrombotisk behandling, - februar 2016

Trombocytopeni, primær - juni 2018

Trombocytopeni, persisterende og kronisk - juni 2018

Truende for tidlig fødsel før gestationsalder 25+0   - 2018

Udredning af anfald i neonatalperioden- marts 2019

Vitaminer og jern Marts 2017

Væksthormonbehandling februar 2015


    

 
  


  

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på formand@paediatri.dk 

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på webredaktoer@paediatri.dk 

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på webredaktoer@paediatri.dk 

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til fou@paediatri.dk