Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse
SOL 1. Omhandler sundhedsvæsenets opbygning og struktur, herunder kendskab til det politiske system og den politiske beslutningsproces.

Kurset udbydes af de tre videruddannelsesregioner.

SOL 2. Kursets formål er at give kursisten viden om politiske, økonomiske og organisatoriske problemstillinger indenfor sundhedsområdet både på nationalt og internationalt niveau samt i forhold til EU.

Kurset udbydes af Sundhedsstyrelsen.

SOL 3. Formålet med SOL kurset er at give deltagerne en basal teoretisk viden inden for ledelse, organisation og samarbejde samt basale færdigheder i at anvende denne viden i forbindelse med løsning af konkrete forvaltningsmæssige og organisatoriske problemstillinger.

Kurset udbydes af de tre videreuddannelsesregioner.

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på formand@paediatri.dk 

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på webredaktoer@paediatri.dk 

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på webredaktoer@paediatri.dk 

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til fou@paediatri.dk