Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Cecilie Rutkjær Dalsgaard (2022)

  Afdelingslæge, Regionshospital Gødstrup

Mikel Alberdi Saugstrup (2019)

  afdelingslæge, Herlev hospital

Kim Foss (2022)

  1. reservelæge, Nordsjællands hospital

Helle Christiansen (2020)

   overlæge, Hvidovre hospital

Rikke Møller Andersen (2017)

  overlæge, Kolding sygehus

Jeppe Sylvest Nielsen (2020)

   Rigshospitalet
Associerede medlemmer:    
Pernille Henriksen    Afdelingslæge, Herlev Hospital
Chen Zhan   Hvidovre hospital

 

Kommissorium 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til  

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

30-06-2022

Applied Paediatrics

01-09-2022

Årsmøde DBRS 2022

22-09-2022

29. landssymposium i neonatologi

25-09-2022

16. infektionspædiatrisk kursus