Den formaliserede efteruddannelse i pædiatri kan foregå som en 18 måneder lang fagområdeuddannelse (FOU) eller en 36 måneder lang ekspertuddannelse (EU). Begge forløb er prospektive kliniske uddannelser. Anerkendelsen og diplom gives af DPS.
Ved ansøgning om FOU eller EU sendes én samlet ansøgning inkl. uddannelsesprogram, afdelingsbeskrivelser, hensigtserklæringer samt checkliste til Uddannelsesudvalget (UU) på fou@paediatri.dk.
Den nærmere beskrivelse af uddannelserne inkl. checkliste kan findes herunder.

Ansøgningen skal sendes til UU for FOU senest 2 måneder efter opstart og for EU senest 6 måneder efter opstart. Deadlines og tidsrammer herfor kan ligeledes findes nedenfor.
Såfremt ansøger ikke har hele uddannelsesforløbet klarlagt, kan der søges om godkendelse af delelementer. Dette skal gøres på samme vis, og i det samlede uddannelsesprogram gøres rede for, hvorledes det forventes, at de resterende elementer kan gennemføres.

Der kan ansøges om delelementer af minimum 6 måneders varighed svarende til fuldtidsansættelse på 37 timer/uge. Ansøgning om delgodkendelse af kortere varighed end 6 måneder godtages dog, hvis der i uddannelsesplanen er beskrevet korterevarende ophold.
De 18 måneder i FOU og de 36 måneder i EU er baseret på fuldtidsansættelse svarende til 37 timer/uge.
Såfremt der ansøges om godkendelse af deltidsansættelse, skal ansættelsen være på minimum 40% svarende til 14,8 timer/uge. Ved deltidsansættelse forlænges forløbet forholdsmæssigt, således, at den samlede tid svarer til den, der kræves i fuldtidsansættelse.

Ansøgningen skal sendes til UU på fou@paediatri.dk og ikke til fagudvalget. UU vil sørge for sagsbehandling og formidling til fagudvalgene.

UU vurderer de formelle fælles kriterier for uddannelsesforløbet, og fagudvalget vurderer forløbenes faglige indhold. UU og udvalgets sekretær varetager kommunikationen med ansøger.

Følgende fagområder er defineret inden for pædiatrien: akut og intensiv pædiatri, astma og allergologi, pulmonologi, endokrinologi, gastroenterologi, hepatologi og ernæring, hæmatologi og onkologi, infektionspædiatri, børnekardiologi, metaboliske lidelser, neonatologi, neuropædiatri, rheumatologi og socialpædiatri. 

Generel information om fagområdeuddannelse inkl. ansøgning:

Generel information om ekspertuddannelse inkl. ansøgning:

Fagområde- og ekspertuddannde: 

Fagområdespeciefikke uddannelsesplaner:

Akut pædiatri:

Pædiatrisk astma og allergologi:

Pædiatrisk endokrinologi:

Pædiatrisk gastroenterologi:

Pædiatrisk hæmatologi og onkologi:

Infektionspædiatri:

Pædiatrisk kardiologi:

Pædiatrisk nefrologi:

Neonatologi:

Neuropædiatri:

Pædiatrisk pulmonologi:

Pædiatrisk reumatologi:

Socialpædiatri:

 

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på formand@paediatri.dk 

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på webredaktoer@paediatri.dk 

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på webredaktoer@paediatri.dk 

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til fou@paediatri.dk