2019:

Faglig gennemgang af HPV-vaccination til drenge (5.2.19)
Sundhedsstyrelsen har i løbet af 2018 udarbejdet en såkaldt medicinsk teknologivurdering (MTV) om HPV-vaccination til drenge. En MTV er en
grundig, metodisk gennemgang af både sundhedsfaglige, økonomiske og etiske konsekvenser ved at indføre en ny behandlingsform eller, som i
dette tilfælde, en ny vaccine i det danske vaccinationsprogram. Resultatet af gennemgangen er samlet i en rapport, som vi nu sender i høring.
Læs mere på https://www.sst.dk/da/nyheder/2019/faglig-gennemgang-af-hpv-vaccination-til-drenge 

”Consensus statement on abusive head trauma in infants and young children”' DPS’ bestyrelse har efter anbefaling fra Socialpædiatrisk Udvalg besluttet at støtte et statement publiceret af Choudhary et al. i Pediatric Radiology 2018 (1). Dette statement er indtil videre støttet af 15 forskellige videnskabelige selskaber i USA og Europa. Læs mere her.

Brev til Sundhedsudvalget om lige adgang til sundhed for alle børn og gravide i Danmark 
Udvalg for Global Børnesundhed har taget initiativ til et brev til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg. Udtalelsen opfordrer til at arbejde for lige adgang til sundhed for alle børn og gravide i Danmark med fokus på flygtninge. Brevet er underskrevet af Dansk Pædiatrisk Selskab, Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik, Jordemoderforeningen, Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker og Dansk Selskab for Indvandrersundhed
Læs brevet her.

Hvert 5. 0-årige barn kommer til kiropraktor.
Læs hele vores udtalelse her. Læs artiklen fra DR d. 30. maj 2019 her. 

Flot og vigtigt arbejde fra DPS's Udvalg for Global Børnesundhed
Børn og gravide uden opholdstilladelse får ofte ikke tilbud om samme sundhedsydelser som andre - og som de er berettiget til. DPS har sammen med 4 andre sundhedsfaglige selskaber skrevet til Folketingets sundhedsudvalg om flygtningebørns og gravides ret til sundhedsydelser. Henvendelsen har fået god omtale i Dagens medicin og opmærksomhed i Folketinget.

Læs artiklen her: https://dagensmedicin.dk/laegefaglige-selskaber-i-brev-til-politikerne-danmark-svigter-syge-boern-uden-opholdstilladelse/ 

DPS fraråder forældre at få foretaget klip i tungebåndet med mindre der er tale om påviseligt stramt tungebånd hos et spædbarn med ammeproblemer.
Læs denne udtalelse til lægmand fra Gastroenterologisk Udvalg og Neonatologisk Udvalg i DPS om klip i tungebåndet.

2018:

Der er heldigvis stadig flere piger, der bliver vaccineret mod HPV. En ny undersøgelse af forskere fra Københavns Universitet har dokumenteret effekten af HPV-vaccinen. Forskerne fandt et fald på 40 procent i risikoen for svære celleforandringer hos den første vaccinerede årgang af piger sammenlignet med uvaccineret årgang.
Reference:
Impact of HPV-vaccination on outcome of cervical cytology screening in Denmark - a register based cohort study. Thamsborg LH, Napolitano G, Larsen LG, Lynge E. Int J Cancer. 2018 Apr 29. doi: 10.1002/ijc.31568. [Epub ahead of print]
Se mere om artiklen på følgende link: https://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2018/06/foerste-aargang-med-hpv-vaccinen-undersoegt-vaccinen-virker/
Se mere information om HPV-vaccinen på www.stophpv.dk, hvor Sundhedsstyrelsen, Lægeforeningen og Kræftens Bekæmpelse har samlet information til forældre og unge.

Ny rapport fra WHO om diagnose og behandling af overvægt i Europa: WHO Report on Childhood Obesity Management in Europe.
Læs den her

På foranledning af en henvendelse fra Fødevarestyrelsen skal Sundhedsstyrelsen gøre opmærksom på, at jerndråber til spædbørn indeholder sorbitol som tilsætningsstof, hvilket kan være skadelig for børn med HFI (hereditary fructose intolerance), idet sorbitol metaboliseres til fruktose.
HFI er en sjælden genetisk sygdom, i Danmark diagnosticeres færre end et barn om året.
De mængder sorbitol, som et spædbarn (både maturt og præmaturt) vil få via jerndråber er alle over grænsen, og det kan give symptomer hos børn med HFI. Symptomerne afhænger af doseringen og drejer sig om opkastninger, ondt i maven og manglende appetit samt i svære tilfælde dårlig trivsel, hepatomegali og icterus.

2017:

DPS tilslutter sig ISSOP Budapest Declaration om "Children on the move". International Society for Social Pediatrics and Child Health (ISSOP) har udfærdiget en deklaration om forhold for flygtningebørn, som blev vedtaget i Budapest i oktober 2017.
Dansk Pædiatrisk Selskab tilslutter sig deklarationen. Læs deklarationen her.

International Pediatric Association (IPA) har igangsat en international underskriftindsamling mhp. at sikre ordentlige forhold for børn i krig. Aktuelt er der særligt fokus på situationen i Syrien og Aleppo.
DPS støtter op om dette og her foreligger link til underskriftindsamlingen.
#ProtectChildrenOfWar


D-vitamin overdosering/intoksikation.  Ny DPS vejledning i høring samt information fra Sundhedsstyrelsen.


På DPS Børndage i 2017 besvarede flere deltagere et spørgeskema vedrørende børnelægers holdning til
risikoen for væksthæmning ved inhalationssteroid behandling.
Projektet publiceres den 2.9.19 i British Medical Journal Pediatrics, og et abstract kan læse på nettet

 http://bmjpaedsopen.bmj.com/cgi/content/abstract/10.1136/bmjpo-2019-000533
[1]

2016:

Sundhedsstyrelsen har publiceret National klinisk retningslinje for behandling af anorexia nervosa.
Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

D. 26.2.2016 ændre Sundhedsstyrelsen medicintilskudsreglerne for visse svage smertestillende præparater. Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her eller denne folder og oversigt over berørte præparater.

2015:
Den aktuelle flygtningesituation har igennem en periode skabt meget debat, også i og omkring lægekredse.
DPS har her samlet i alt tre dokumenter, der giver et overblik over de love og regler, der gælder for læger i den aktuelle situation.

Brev fra Sundhedsstyrelsen til regionerne.
Socialstyrelsens anbefalinger.

Til orientering har Sundhedsstyrelsen i dag publiceret National klinisk retningslinje for behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis).
Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her.

Ny National klinisk retningslinje for diagnostik af mellemørebetændelse og indikationer for trommehindedræn mv. blandt børn, se mere her.

Til de videnskabelige selskaber og deres medlemmer.
Organisationen af lægevidenskabelige selskaber (LVS) gør venligst opmærksom på muligheden for at bringe personer i forslag til Det Frie Forskningsråd.
Se mere herher og her.

Opdateret socialpædiatriske diagnoser og procedurekoder.
Arbejdsgruppen vedr. Arvelige Hjertesygdomme ved Dansk Pædiatrisk Selskab og Dansk Cardiologisk Selskab har udarbejdet en rapport om "Arvelige hjertesygdomme hos børn - Retningslinjer for håndtering af børn med arvelige hjertesygdomme". Du finder rapporten under kvalitet -> rapporter, her.
DPS' bestyrelse arrangerer temadag om etiske problemstillinger i pædiatrien.


Orientering om DPS' fokus på den tværgående pædiatri. Læs her.


Sundhedsstyrelsen har revideret deres kostanbefalinger til børn og unge. Læs mere her.

2014:
International Pediatric Association (IPA) og World Health Organization (WHO) opfordre til øget fokus på vaccination og på at læger anvender den faste kontakt med patienterne til at sikre at vaccinationer gennemføres. Særligt Mæslinger og Rubella er et fortsat problem, både i Danmark og på verdensplan. Se venligst dette brev samt poster


Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på formand@paediatri.dk 

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på webredaktoer@paediatri.dk 

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på webredaktoer@paediatri.dk 

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til fou@paediatri.dk