Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Birgitte Tusgaard Petersen (2019)

  overlæge, Viborg hospital

Elisabeth Christiansen (2021)

     afdelingslæge, Odense Universitetshospital

Primære kontaktperson for pulmonologi
Sune Leisgaard Mørck Rubak (2021)

   overlæge, Aarhus Universitetshospital

Formand
Primær kontaktperson for allergologi

Bo Chawes (2022)

  Prof., overlæge, Herlev hospital 

Julie Benedicte Prahl (2022)

  Afdelingslæge, Herlev hospital

Lisbeth Venø Kruse (2023)

  Praktiserende pædiater, Brønderslev

Louise Aarestrup (indsuppl. 2023)

  Reservelæge, Herlev

  Kommissorium  

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til  

Kalender

01-03-2024

Medicin til børn og unge

01-03-2024

Børneinkontinens

05-03-2024

Søvn hos børn

18-03-2024

Uddannelse, nefrologi og vækst

02-05-2024

Skeletal dysplasi workshop