Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Birgitte Tusgaard Petersen (2019)

tusgaard@dadlnet.dk   overlæge, Viborg hospital

Elisabeth Christiansen (2021)

esc@husby-tanderup.dk     afdelingslæge, Odense Universitetshospital

Primære kontaktperson for pulmonologi
Sune Leisgaard Mørck Rubak (2021)

sr@clin.au.dk   overlæge, Aarhus Universitetshospital

Formand
Primær kontaktperson for allergologi

Bo Chawes (2022)

chawes@copsac.com  Prof., overlæge, Herlev hospital 

Julie Benedicte Prahl (2022)

julie.benedicte.prahl@regionh.dk  Afdelingslæge, Herlev hospital

Lisbeth Venø Kruse (2023)

lvkruse@dadlnet.dk  Praktiserende pædiater, Brønderslev
Ragami Rajalingam Kajith (2024) ragami.rajalingam.kajith@rsyd.dk  HU læge, Esbjerg sygehus 
Ass. medlemmer     
Signe Bødker Thim  signe.thim@rm.dk  Afdelingslæge, Aarhus
Louise Aarestrup  louise_aarestrup@live.dk 

 Praksis, Region H

 
 Kommissorium    

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på formand@paediatri.dk 

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på webredaktoer@paediatri.dk 

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på webredaktoer@paediatri.dk 

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til fou@paediatri.dk