Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Birgitte Tusgaard Petersen (2019)

  afdelingslæge, Odense Universitetshospital

Elisabeth Christiansen (2021)

     afdelingslæge, Odense Universitetshospital

Sune Leisgaard Mørck Rubak (2021)
Primære kontaktperson

   overlæge, Aarhus Universitetshospital

Formand
Bo Chawes (2022)

  Prof., overlæge, Herlev hospital 

Julie Benedicte Prahl (2022)

Afdelingslæge, Herlev hospital

  Kommissorium  

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til  

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

18-05-2023

EAP 2023 Congress and Masterclass

23-03-2023

17-17 møde 2023

20-04-2023

Akutpædiatrisk netværksmøde 2023