Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Birgitte Tusgaard Petersen (2019)

  overlæge, Viborg hospital

Elisabeth Christiansen (2021)

     afdelingslæge, Odense Universitetshospital

Primære kontaktperson for pulmonologi
Sune Leisgaard Mørck Rubak (2021)

   overlæge, Aarhus Universitetshospital

Formand
Primær kontaktperson for allergologi

Bo Chawes (2022)

  Prof., overlæge, Herlev hospital 

Julie Benedicte Prahl (2022)

  Afdelingslæge, Herlev hospital

Lisbeth Venø Kruse (2023)

  Overlæge, Aalborg 

Louise Aarestrup (indsuppl. 2023)

  Reservelæge, Herlev

  Kommissorium  

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til  

Kalender

23-05-2023

Rundt om overvægt

28-09-2023

Neonatal symposium 2023

02-10-2023

Klinisk toksikologi

Infectious Diseases Symposium

26-10-2023

Hæmaglobinsygdomme hos børn