- under Sundhedsstyrelsen

Inspektorordningen har til formål at bidrage til kvalitetssikring og –udvikling af den lægelige videreuddannelse på afdelingerne på landets sygehuse. Det er forsøgt at standardisere og systematisere inspektorrapporterne, så det er muligt at sammenligne kvaliteten af uddannelse generelt. Ordningen var i sin start i 1997 frivillig, men blev obligatorisk fra 2001. Seneste revision af ordningen er fra 2007. Detaljerede oplysninger om ordningen findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

www.sst.dk/uddannelse.

Inspektorer 

En inspektor udpeges af Sundhedsstyrelsen efter indstilling fra de videnskabelige selskaber. En inspektor skal være en læge med kendskab til og interesse for den lægelige videreuddannelse.


Inspektorrapporter

Efter et besøg udarbejdes en rapport med forslag til fremtidige indsatsområder og angivelse af en handlingsplan. Afdelingernes inspektorrapporter kan findes på  Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

Samlede inspektorrapporter.

 

  

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til  

Kalender

01-03-2024

Medicin til børn og unge

01-03-2024

Børneinkontinens

05-03-2024

Søvn hos børn

18-03-2024

Uddannelse, nefrologi og vækst

02-05-2024

Skeletal dysplasi workshop