Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Hanne Buciek Hove (2023)

hanne.buciek.hove@regionh.dk  Overlæge, Rigshospitalet

Mette Louise Gyhrs (2023)

mette.louise.gyhrs.01@regionh.dk  Afdelingslæge, Rigshospitalet

Cecilie Sickle Ejerskov (2023) 

cecilie.ejerskov@rm.dk  1.reservelæge, Aarhus

Forperson
Anne-Marie Bisgaard Pedersen (2023)

anne-marie.bisgaard.pedersen@regionh.dk  Overlæge, Rigshospitalet

Anders Schou (2023)

anders.joergen.schou@rsyd.dk   Overlæge, Odense

Niels Illum (2023)

niels.illum@rsyd.dk  Overlæge, Odense
Associerede medlemmer    

Mette Handrup Møller 

metthand@rm.dk  Overlæge, Aarhus Kommissorium  

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på formand@paediatri.dk 

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på webredaktoer@paediatri.dk 

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på webredaktoer@paediatri.dk 

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til fou@paediatri.dk