Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Mimi Kjærsgaard (2019)

  Afdelingslæge, Rigshospitalet

Ines Ackerl Kristensen (2022)

  Overlæge, Aarhus Universitetshospital
Marianne Olsen (2022)  

Overlæge, Aalborg Universitetshospital

Formand / pressekontakt
Mathias Rathe (2019)

  Overlæge, Odense Universitetshospital

Marianne Hoffmann (2021)

  Overlæge, Rigshospitalet

 

 

Kommissorium  

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til  

Kalender

25-01-2024

Pankreasmøde

23-05-2023

Rundt om overvægt

11-06-2023

Nationalt konsensusmøde

28-09-2023

Neonatal symposium 2023

Infectious Diseases Symposium