Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Mimi Kjærsgaard (2019)

  Afdelingslæge, Rigshospitalet

Ines Ackerl Kristensen (2022)

  Overlæge, Aarhus Universitetshospital
Marianne Olsen (2022)  

Overlæge, Aalborg Universitetshospital

Formand / pressekontakt
Mathias Rathe (2019)

  Overlæge, Odense Universitetshospital

Marianne Hoffmann (2021)

  Overlæge, Rigshospitalet

 

 

Kommissorium  

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til  

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

30-06-2022

Applied Paediatrics

01-09-2022

Årsmøde DBRS 2022

22-09-2022

29. landssymposium i neonatologi

25-09-2022

16. infektionspædiatrisk kursus