Gældende retningslinjer

Ambulant opfølgning af meget prætermt nyfødte børn - april 2022

Blodtransfusionsgrænser hos nyfødte - maj 2021

Cirkulatorisk påvirkning og hypotension hos nyfødte - december 2021

Enteral ernæring til præmature nyfødte - april 2024

Ernæringssonde for neonatale børn, anlæggelse og kontrol af - i høring til d.12. juni 2024

Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) - januar 2021

Forebyggelse af tidligt indsættende neonatal GBS syndrom - december 2021

Genoplivning af nyfødte
              - flowchart - juni 2021 

Hyperbilirubinæmi, behandlingsstandard for neonatal - august 2019

Herpes Simplex Virus infektion hos nyfødte - juni 2023 
Appendix    

Immature nyfødte, modtagelse og indledende behandling af immature børn født med GA op til 27+6 - april 2024

Neonatal hypoglykæmi, Hypoglykæmi flowchart, Profylakse og behandlingsvejledning til hypoglykæmi på barsels- og fødegangen.  - april 2023

Immature nyfødte: modtagelse og indledende behandling - april 2020

Intubation af neonatale børn - januar 2022

Jern og vitamin tilskud til nyfødte - april 2024
    Bilag 1: Tabeller til appendix
    Bilag 2: Generel anbefaling for jern og vitaminer

Kongenit cytomegalovirus infektion - november 2021

Kongenit diafragmahernie - bilag: forældreinformation - bilag: skema til anbefalinger - marts 2021

Køling af nyfødte med hypoxisk iskæmisk encephalopati  - marts 2022

Leversvigt hos neonatale børn - marts 2020

Lille hovedomfang - november 2020

Metabolisk knoglesygdom hos præmature - flowchart - oktober 2020 

Neonatale abstinenser - januar 2021

Neonatal biokemisk screening i Danmark - januar 2024

Neonatal sepsis og meningitis - September 2021

Parenteral ernæring/nutrition præmature og mature børn - november 2019

Post hæmorrhagisk ventrikeldilatation hos præmature, monitorering og behandling. April 2024
bilag: flowchart, monitorering og behandling af PHVD,flowchart, monitorering og behandling af PHVD,
bilag: ventriculare-measurements   

PPHN - Persisterende pulmonal hypertension hos nyfødte børn - marts 2023

RSV profylakse - november 2023

Tidligt hjemmeophold - januar 2022

Vedligeholdelse af nomotermi hos nyfødte - December 2021


Forældede retningslinjer

Hypoglykæmi-neonatal-National-guideline, Flowchart-neonatal , Flowchart obstetrik. Januar 2014

Ilttilskud til præmature, december 2015

Korttarmssyndrom - Ernæring og behandling til nyfødte med. Oktober 2016

Modermælk, forbytning af - december 2015

Neonatal kolestase/prolongeret ikterus/prolongeret ikterus. Juni 2018

Neonatal trombocytopeni. april 2015

POX screening - april 2018

Truende for tidlig fødsel før gestationsalder 25+0   - 2018

Nationale kliniske retningslinjer

Stramt tungebånd  - august 2020

Screening og behandling af Præmaturitets Retinopati - april 2023

Andre retningslinjer

Dansk føtal medicinsk selskab - guidelines 

Biometriguidelines, DSOG (gestationsalder- og vægtestimering) fra DSOG's hjemmeside
Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på formand@paediatri.dk 

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på webredaktoer@paediatri.dk 

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på webredaktoer@paediatri.dk 

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til fou@paediatri.dk