Få adgang til
Vores retningslinjer

Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Læs mere 
Børnedage 2024 er afviklet og i løbet af de tre dage var der mange spændende oplæg. Præsentationerne fra disse oplæg findes på denne side.

Ny delkursusleder til infektion, reumatologi og immunologi søges.

Det nationale Forskningstræningsmodul i pædiatri på DPS Børnedage 2024

Dansk deltagelse i europæisk kampagne om funktionelle mavesmerter (FAP) hos børn

Præparatanmeldelse: Wegovy (Semaglutid) - udvidet indikation; børn og unge ≥12 år

Infektionspædiatrisk og neonatologiudvalgene under Dansk Pædiatrisk Selskab har sendt et holdningspapir til Sundhedsstyrelsen vedr. RSV forebyggelse.

Hjernetegn.dk Nyt online værktøj til vurdering af børn og unge med symptomer på en hjernetumor.

På DPS' generalforsamling d. 12. juni 2023 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig.

 

Sundhedsstyrelsen har opdateret notatet vedrørende sundhedsplejerskers rådgivning om kiropraktisk behandling af spædbørn. 

Du kan altid finde de retningslinjer der er i høring på vores hjemmeside.