• Få adgang til
  Vores retningslinjer

  Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

 • Børnedage 2022 afholdes af Neonatalklinikken, BørneUngeklinikken og Klinik for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet d. 12.-14.6.2022.

  I finder program, information om venue og tilmelding inklusiv mulighed for hotelovernatning på vores website

   

   

   

 • DPS bestyrelse

  På DPS generalforsamling septemer 2021 blev bestyrelsen valgt og har konstitueret sig. Mød her den nuværende bestyrelse.

Baltic-Nordic Initiative CHILDREN‘S DOCTORS AGAINST THE WAR: CALL FOR ACTION. 

Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn, Afdeling for Børn og Unge samt Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet
d. 12.-14.6.2022.

Legatets formål er at yde økonomisk bistand til forskningsopgaver og videnskabelige initiativer inden for astma og allergiske sygdomme.

Al viden peger på, at en ensartet aldersgrænse på 18 år er det mest effektive redskab til at skabe en kulturændring.

Ny retningslinje i høring: Neonatal hypoglykæmi (GA>35 uger)  - i høring til d. 8.5.2022. Se retningslinjen: Hypoglykæmi, neonatal (GA >35 uger) samt Hypoglykæmi flowchart

For fjerde år i træk kåres "årets bedste nye DPS retningslinje" og du kan være med til at stemme blandt 3 udvalgte.

Danske Børnelæger vil have svær overvægt anerkendt som en kronisk alvorlig, fremadskridende og tilbagevendende sygdom.

Dansk Pædiatrisk Selskabs bestyrelse indkalder til generalforsamling i Odense søndag d. 26. september 2021 

Dansk Råd for Genoplivning genoptager nu EPALS kurserne, som blev udskudt grundet Covid.

Danske Børnelæger opfordrer statsminister Mette Frederiksen og regeringen til at tage de danske børn hjem fra Syrien med deres forældre.