Få adgang til
Vores retningslinjer

Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Læs mere 
Astma-Allergi Danmark har nu åbnet for ansøgning til deres forskningsfond - ansøgningsfrist d.1. maj 2024

Tilmeldingerne til Børnedagene 2024, som afholdes på Marienlyst Strandhotel i Helsingør d.2.-4.6.24, er igang.

Præparatanmeldelse: Wegovy (Semaglutid) - udvidet indikation; børn og unge ≥12 år

Infektionspædiatrisk og neonatologiudvalgene under Dansk Pædiatrisk Selskab har sendt et holdningspapir til Sundhedsstyrelsen vedr. RSV forebyggelse.

Hjernetegn.dk Nyt online værktøj til vurdering af børn og unge med symptomer på en hjernetumor.

På DPS' generalforsamling d. 12. juni 2023 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig.

 

Sundhedsstyrelsen har opdateret notatet vedrørende sundhedsplejerskers rådgivning om kiropraktisk behandling af spædbørn. 

Du kan altid finde de retningslinjer der er i høring på vores hjemmeside.