• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Delkursusleder i pulmonologi og allergologi søges

Delkursusleder i pædiatrisk nefrologi og urologi søges. 

Sundhedsstyrelsen har opdateret notatet vedrørende sundhedsplejerskers rådgivning om kiropraktisk behandling af spædbørn. 

Socialstyrelsen har skrevet en faglig artikel om den sjældne taleforstyrrelse verbal dyspraksi (en neurologisk betinget forstyrrelse af barnets udtale).

På DPS' generalforsamling d. 13. juni 2022 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende foreløbigt konstitueret sig.

 

Baltic-Nordic Initiative CHILDREN‘S DOCTORS AGAINST THE WAR: CALL FOR ACTION. 

Al viden peger på, at en ensartet aldersgrænse på 18 år er det mest effektive redskab til at skabe en kulturændring.

Ny retningslinje i høring: Du finder de retningslinjer der er i høring på vores hjemmeside. 

Socialstyrelsen har, i regi af den nationale koordinationsstruktur, netop udgivet _Forløbsbeskrivelse om børn og unge med komplekse følger af cerebral parese_.