• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

HVORDAN HAR MIT BARN DET?
Spørger du ofte dig selv om det? Tænker du dagligt på, om dit barn kan have en alvorlig fysisk sygdom, der bliver overset? Bekymrer du dig om det i en sådan grad, at det bliver belastende for dig?

Ny delkursusleder i neonatologi med delelement i børnekirurgi søges. 

European Academy of Pediatrics tilbyder enestående mulighed for Fellowship i Paris fra november 2022.

På DPS' generalforsamling d. 13. juni 2022 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende foreløbigt konstitueret sig.

 

Baltic-Nordic Initiative CHILDREN‘S DOCTORS AGAINST THE WAR: CALL FOR ACTION. 

Al viden peger på, at en ensartet aldersgrænse på 18 år er det mest effektive redskab til at skabe en kulturændring.

Ny retningslinje i høring: Opdateret vejledning til udarbejdelse og opdatering af landsdækkende DPS retningslinje. Styregruppen for kliniske retningslinjer har udgivet en opdateret version, som er i høring til d. 30.7.22. Se retningslinjen: Opdateret vejledning til udarbejdelse og opdatering af landsdækkende DPS retningslinje samt appendix med flowchart.

Socialstyrelsen har, i regi af den nationale koordinationsstruktur, netop udgivet _Forløbsbeskrivelse om børn og unge med komplekse følger af cerebral parese_.