• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Ny delkursusleder i neonatologi med delelement i børnekirurgi søges. 

European Academy of Pediatrics tilbyder enestående mulighed for Fellowship i Paris fra november 2022.

På DPS' generalforsamling d. 13. juni 2022 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende foreløbigt konstitueret sig.

 

Baltic-Nordic Initiative CHILDREN‘S DOCTORS AGAINST THE WAR: CALL FOR ACTION. 

Al viden peger på, at en ensartet aldersgrænse på 18 år er det mest effektive redskab til at skabe en kulturændring.

Ny retningslinje i høring: Opdateret vejledning til udarbejdelse og opdatering af landsdækkende DPS retningslinje. Styregruppen for kliniske retningslinjer har udgivet en opdateret version, som er i høring til d. 30.7.22. Se retningslinjen: Opdateret vejledning til udarbejdelse og opdatering af landsdækkende DPS retningslinje samt appendix med flowchart.

Socialstyrelsen har, i regi af den nationale koordinationsstruktur, netop udgivet _Forløbsbeskrivelse om børn og unge med komplekse følger af cerebral parese_.