• Få adgang til
  Vores retningslinjer

  Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

 • Grundet CoViD-19 epidemi og forventeligt stort arbejdspres på vores sundhedsvæsen efter en overstået epidemi samt af betydelige økonomiske årsager ved senere aflysning, har DPS bestyrelse og arrangørerne besluttet af aflyse Børnedage 2020.
   

   

   

 • DPS bestyrelse

  På DPS generalforsamling , som foregik virtuelt i september 2021 blev bestyrelsen valgt og har konstitueret sig. Mød her den nuværende bestyrelse.

DPS bakker nu op om Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Vurdering fra Dansk Pædiatrisk Selskab om børn og unge med kroniske sygdomme og SARS-CoV-2 infektion (opdateret 24.9.21)

Tolkning og trans-kulturelle kompetencer for klinikere der arbejder med børn i sundhedsvæsnet

For fjerde år i træk kåres "årets bedste nye DPS retningslinje" og du kan være med til at stemme blandt 3 udvalgte.

Danske Børnelæger vil have svær overvægt anerkendt som en kronisk alvorlig, fremadskridende og tilbagevendende sygdom.

Dansk Pædiatrisk Selskabs bestyrelse indkalder til generalforsamling i Odense søndag d. 26. september 2021 

Dansk Råd for Genoplivning genoptager nu EPALS kurserne, som blev udskudt grundet Covid.

Danske Børnelæger opfordrer statsminister Mette Frederiksen og regeringen til at tage de danske børn hjem fra Syrien med deres forældre.

Vi vil gerne gentage opmærksomheden på den sjældne komplikation til infektion med coronavirus hos børn og unge, MIS-C (Multi-Inflammatory Syndrome in Children), idet vi nu også ser tilfælde i Danmark.

Sundhedsstyrelsen har meddelt regionerne, at de snart er klar til at påbegynde vaccination af personer tilhørende prioriteringsgruppe 6. Denne gruppe inkluderer pårørende til personer i særlig øget risiko, hvor personen i øget risiko ikke selv kan vaccineres eller hvor der forventes utilstrækkelig effekt af vaccinen.