• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

For mange er det at vente sig og få børn forbundet med forventninger om glæde og lykkefølelse.

Legat fra Astma Allergi Danmark Forskningsfonden kan ansøges nu - ansøgningsfrist d.1.5.23.

Kender du et barn, der mistrives? - et ophold på Julemærkhjem kan give børn en ny start. 

På DPS' generalforsamling d. 13. juni 2022 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende foreløbigt konstitueret sig.

 

Sundhedsstyrelsen har opdateret notatet vedrørende sundhedsplejerskers rådgivning om kiropraktisk behandling af spædbørn. 

Du kan altid finde de retningslinjer der er i høring på vores hjemmeside.