• Få adgang til
  Vores retningslinjer

  Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

 • Grundet CoViD-19 epidemi og forventeligt stort arbejdspres på vores sundhedsvæsen efter en overstået epidemi samt af betydelige økonomiske årsager ved senere aflysning, har DPS bestyrelse og arrangørerne besluttet af aflyse Børnedage 2020.
   

   

   

 • DPS bestyrelse

  På DPS generalforsamling , som foregik virtuelt i september 2021 blev bestyrelsen valgt og har konstitueret sig. Mød her den nuværende bestyrelse.

Vurdering fra Dansk Pædiatrisk Selskab om børn og unge med kroniske sygdomme og SARS-CoV-2 infektion

Dansk Pædiatrisk Selskabs bestyrelse indkalder til generalforsamling i Odense søndag d. 26. september 2021 

Dansk Råd for Genoplivning genoptager nu EPALS kurserne, som blev udskudt grundet Covid.

Danske Børnelæger opfordrer statsminister Mette Frederiksen og regeringen til at tage de danske børn hjem fra Syrien med deres forældre.

I 2020 stemte I på årets nye landsdækkende kliniske retningslinje. Tak for de mange stemmer!

Vi vil gerne gentage opmærksomheden på den sjældne komplikation til infektion med coronavirus hos børn og unge, MIS-C (Multi-Inflammatory Syndrome in Children), idet vi nu også ser tilfælde i Danmark.

Sundhedsstyrelsen har meddelt regionerne, at de snart er klar til at påbegynde vaccination af personer tilhørende prioriteringsgruppe 6. Denne gruppe inkluderer pårørende til personer i særlig øget risiko, hvor personen i øget risiko ikke selv kan vaccineres eller hvor der forventes utilstrækkelig effekt af vaccinen.

Ny DPS retningslinje i høring: "Endokrinologisk undersøgelse af børn og unge før og efter foton- eller protonstråling" - i høring til d. 15.8.21

August 2020 udkom national klinisk retningslinje vedr. undersøgelse og behandling af ankyloglossi hos ammende spædbørn.

Lægemiddelstyrelsen ophæver den midlertidige ændring af udleveringsbestemmelsen for lægemidler indeholdende azithromycin eller hydroxychloroquin.