Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Formand
Anne-Cathrine Viuff (2019)

 

Afdelingslæge, Aalborg

Emma Malchau Carlsen (2022)

  Afdelingslæge, Rigshospitalet

Anja Klamer (2022)

  Overlæge, Odense Universitetshospital

Peter Agergaard (2021) 

  Afdelingslæge Aarhus 

Sekretær
Ann Lawaetz Skovgaard (2020)

  Overlæge, Åbenrå sygehusKommissorium
  

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til  

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

30-06-2022

Applied Paediatrics

01-09-2022

Årsmøde DBRS 2022

22-09-2022

29. landssymposium i neonatologi

25-09-2022

16. infektionspædiatrisk kursus