Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Formand
Anne-Cathrine Viuff (2019)

 

Afdelingslæge, Aalborg

Emma Malchau Carlsen (2022)

  Afdelingslæge, Rigshospitalet

Anja Klamer (2022)

  Overlæge, Odense Universitetshospital

Næstformand
Peter Agergaard (2021) 

  Afdelingslæge Aarhus 

Sekretær
Ann Lawaetz Skovgaard (2020)

  Overlæge, Åbenrå sygehusKommissorium
  

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til  

Kalender

25-01-2024

Pankreasmøde

23-05-2023

Rundt om overvægt

11-06-2023

Nationalt konsensusmøde

28-09-2023

Neonatal symposium 2023

Infectious Diseases Symposium