Professor Torben Iversens Rejsefond for Yngre Børnelæger

Rejsefonden kan søges af yngre børnelæger til rejser med henblik på videreuddannelse og videnskabelig forskning. Ansøgningen skal indeholde curriculum vitae samt beskrivelse af hvortil beløbet vil blive anvendt. Der opstilles budget. Eventuelt program for kursus eller møde vedlægges. Der er ikke ansøgningsblanket.

Ansøgning indsendes inden den 1. april til Kassereren i DPS via mail: webredaktoer@paediatri.dk 

Uddeling sker én gang pr. år i forbindelse med DPS-Børnedage i maj-juni måned. Yngre børnelæger er i denne forbindelse læger, som er under uddannelse til børnelæger i fx. introduktionsstilling, uddannelsesstilling eller speciallæger i pædiatri, som ikke er ansat i tidsubegrænset stilling. Ansøgere der opfylder de ovennævnte kriterier kan også opnå støtte til studieophold, såfremt dette er del i en målrettet uddannelsesplan. Der kan også søges støtte til aktiviteter der har været afholdt.

Bestyrelsen i DPS har lagt følgende kriterier til grund for uddelingerne, hvis antallet af ansøgninger gør det nødvendigt at prioritere:

  1. Foredrag antaget.

  2. Foredrag eller poster tilmeldt.

  3. Ansat i Danmark (hertil regnes dog også personer med midlertidig forsker- eller studieophold i udlandet).

  4. Ansøgeren er medlem af DPS.

  5. Ansøgeren har ikke tidligere fået tildelt Torben Iversens rejselegat.

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på formand@paediatri.dk 

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på webredaktoer@paediatri.dk 

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på webredaktoer@paediatri.dk 

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til fou@paediatri.dk