Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Formand
Jesper Steensberg (2019)

jesper.steensberg@regionh.dk   overlæge, Rigshospitalet

Jesper Vandborg Bjerre (2023)

jesper.bjerre@skejby,rm.dk 

overlæge, AUH 
Klaus Juul (2021) klaus.juul@regionh.dk

Overlæge, Rigshospitalet 

Hristo Stanchev (2022)  hst@regionsjaelland.dk 

Overlæge, Slagelse hospital

Cristel Hjortshøj (2022)  cristel.soerensen@gmail.com 

Afdelingslæge, Rigshospitalet

Associerede medlemmer:    
Anne Maria Herskind (2019) a.herskind@dadlnet.dk  Overlæge, Odense
Lia Mendes Pedersen  lcvmp@rn.dk  Aalborg
Helle Andersen   Overlæge OUH
Mads Damkjær (2019) mads.damkjaer2@rsyd.dk  Afdelingslæge, Kolding

 

 

Kommissorium  

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på formand@paediatri.dk 

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på webredaktoer@paediatri.dk 

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på webredaktoer@paediatri.dk 

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til fou@paediatri.dk