Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Formand
Jesper Steensberg (2019)

   overlæge, Rigshospitalet

Thomas Krusenstjerna-Hafstrøm (2017)

  Afdelingslæge, Aarhus 
Klaus Juul (2021)

Overlæge, Rigshospitalet 

Hristo Stanchev (2022)   

Overlæge, Slagelse hospital

Cristel Hjortshøj (2022)   

1.reservelæge, Rigshospitalet

Associerede medlemmer:    
Line Holst    
Lia Mendes Pedersen    Aalborg

 

 

Kommissorium  

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til  

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

30-06-2022

Applied Paediatrics

01-09-2022

Årsmøde DBRS 2022

22-09-2022

29. landssymposium i neonatologi

25-09-2022

16. infektionspædiatrisk kursus