Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Mads Damkjær (2019) 

    

Anne Maria Herskind (2019)

  overlæge, Odense Universitetshospital

Formand
Jesper Steensberg (2019)

   overlæge, Rigshospitalet

Thomas Krusenstjerna-Hafstrøm (2017)

  Afdelingslæge, Aarhus 
Associerede medlemmer:    
Line Holst    
Lia Mendes Pedersen    Aalborg

 

 

Kommissorium  

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

10-05-2021

I-kursus neonatologi

04-06-2021

I-kursus infektionspædiatri

21-06-2021

Neonatale infektioner

25-08-2021

Aarhus talks II