DPS har afgivet høringssvar vedrørende Nationale kliniske anbefalinger om brug af lægemidler til forebyggelse og behandling af covid-19 – remdesivir.
Læs svaret fra september 2022 her.

DPS har afgivet høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og sundhedsloven, sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.
Læs svaret fra august 2022 her.

Læs DPS' bestyrelses svar på de faglig ramme i forhold børn og unge ved etablering af nærhospitaler.
Læs svaret fra juni 2022 her.

Læs Neonatologiudvalgets svar på henvendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, Videnformidling og Læring vedr. utilsigtede hændelser, der vedrører blodsukkermålerapparater til spædbørn, der fejlmåler.
Blodsukkerapparaterne måler enten for højt eller for lavt, sammenlignet med blodsukkermåling via blodprøve.
Læs svaret fra juni 2022 her.

Læs DPS besvarelse af spørgsmål til sundhedsministeren stillet af Kirsten Normann Andersen (SF): 
Spørgsmål 41: "Hvad er ministerens holdning til oprettelse af et nationalt videnscenter for medicin til børn?". 
DPS brev á januar 2022.

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på formand@paediatri.dk 

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på webredaktoer@paediatri.dk 

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på webredaktoer@paediatri.dk 

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til fou@paediatri.dk