Mail (år for valg)MailTitel m.m.

Formand
Maja Abitz (2020)

  Overlæge, Palliativt børn- og unge, RH

Inger Gillesberg  (2017)

  overlæge, anæstesiolog, Roskilde sygehus 

Mathilde Maagaard Nielsen (2020)

  afdelingslæge, Rigshospitalet

Martin Lehmann Boesen (2020)

   overlæge, Odense Universitetshospital

Astrid Marie Sehested (2017)

  overlæge, Rigshospitalet 
Associerede medlemmer:    
Bodil Abild Jespersen  
Overlæge, Palliativ enhed, Aarhus Universitetshospital

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til  

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

30-06-2022

Applied Paediatrics

01-09-2022

Årsmøde DBRS 2022

22-09-2022

29. landssymposium i neonatologi

25-09-2022

16. infektionspædiatrisk kursus