Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Ann Thao Nguyen Andersen (2022)

  Reservelæge, Odense Universitetshospital

Helene Kvistgaard (2020)

  afdelingslæge, Aarhus Universitetshospital

Thea Schultz (2020)

  1.reservelæge, Aarhus Universitetshospital
Christoph Norden (2021)

 

Overlæge, Hvidovre hospital

Dennis Röser (2021)

  Afdelingslæge, Hvidovre hospital
Associerede medlemmer:    
Jens Jakob Herrche Petersen    1.reservelæge, Esbjerg sygehus
Bente Andreassen    overlæge, Rigshospitalet
Ida Kangas   børnelæge

 


Kommissorium  

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til  

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

30-06-2022

Applied Paediatrics

01-09-2022

Årsmøde DBRS 2022

22-09-2022

29. landssymposium i neonatologi

25-09-2022

16. infektionspædiatrisk kursus