Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Ann Thao Nguyen Andersen (2022)

anthao.nd.andersen@gmail.com  Reservelæge, Odense Universitetshospital

Helene Kvistgaard (2020)

helekvi@rm.dk  afdelingslæge, Aarhus Universitetshospital

Formand
Dennis Röser (2021)

phoenix@dadlnet.dk  Overlæge, Roskilde Universitetshospital
Jon Nielsen (2024) jon.nielsen@regionh.dk  Afdelingslæge, Rigshospitalet
Christine Rungø (2024) christine.rungoe.01@regionh.dk  Afdelingslæge, Hvidovre hospital
Associerede medlemmer:    
Jens Jakob Herrche Petersen  jens.jakob.petersen@gmail.com  1.reservelæge, Esbjerg sygehus
Bente Andreassen bente.utoft.andreassen@regionh.dk   overlæge, Rigshospitalet


Kommissorium   

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på formand@paediatri.dk 

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på webredaktoer@paediatri.dk 

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på webredaktoer@paediatri.dk 

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til fou@paediatri.dk