Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Ann Thao Nguyen Andersen (2022)

  Reservelæge, Odense Universitetshospital

Helene Kvistgaard (2020)

  afdelingslæge, Aarhus Universitetshospital

Thea Schultz (2020)

  1.reservelæge, Aarhus Universitetshospital
Christoph Norden (2021)

 

Overlæge, Hvidovre hospital

Formand
Dennis Röser (2021)

  Overlæge, Roskilde Universitetshospital
Associerede medlemmer:    
Jens Jakob Herrche Petersen    1.reservelæge, Esbjerg sygehus
Bente Andreassen    overlæge, Rigshospitalet

 


Kommissorium  

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til  

Kalender

25-01-2024

Pankreasmøde

23-05-2023

Rundt om overvægt

11-06-2023

Nationalt konsensusmøde

28-09-2023

Neonatal symposium 2023

Infectious Diseases Symposium