Hoveduddannelsesforløbene slås op to gange om året på www.laegejob.dk samt på Videreuddannelsessekretariaternes hjemmesider.
Uddannelsesforløbene vil blive slået op i tre forskellige opslag fordelt på uddannelsesregionerne.
Opslagene vil blive koordineret så de er tidsmæssigt sammenfaldende.

Ønskes yderligere information om ansættelsesproceduren henvises til de tre Videreuddannelsesregioners hjemmesider:

Videreuddannelsesregion nord:                                 
https://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/specialer/padiatri/

Videreuddannelsesregion syd:
https://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm524475

Videreuddannelsesregion øst:
https://www.laegeuddannelsen.dk/speciallaegeuddannelsen/specialerne/paediatri.aspx

Såfremt der ansøges om hoveduddannelsesforløb før introduktionsstilling er afsluttet skal der medsendes fagligt vurderingsskema.

Fagligt vurderingsskema findes her.

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til  

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

22-05-2023

Feeding Disorders

25-04-2023

Endokarditis

31-03-2023

Nutrition in preterms infants

20-04-2023

Akutpædiatrisk netværksmøde

18-05-2023

EAP 2023 Congress