Ansøgning om hoveduddannelsesforløb

I slutningen af 2006 meddelte Danske Regioner, at det tidligere anvendte pointsystem til vurdering af ansøgere til hoveduddannelsesforløb ønskedes afskaffet.

I stedet ønskede man hoveduddannelsesforløbene besat ud fra CV og interview med ansøgerne.

Inden for pædiatri valgte man, at nedsætte en arbejdsgruppe hvis opgave det var, at formulere en faglig profil for specialet, samt at finde frem til en procedure, der var retfærdig og gennemskuelig for ansøgerne.

Medlemmer i MMI-arbejdsgruppen:

Klaus Børch

Mia Bjerager

Kirsten Boisen

Marianne Sjølin

Malene Boas

Thomas Balslev 

Thomas Hertel

Kirsten Holm 

Selve interview-delen af ansættelsesproceduren valgte man i pædiatri at gennemføre som Multiple Mini Interviews (MMI).

Første gang den nye ansættelsesprocedure blev anvendt, var ved ansættelsesrunden i december 2008.

Hoveduddannelsesforløbene slås op to gange om året på www.laegejob.dk, samt på Videreuddannelsessekretariaternes hjemmesider. Uddannelsesforløbene vil blive slået op i 3 forskellige opslag, fordelt på uddannelsesregionerne. Opslagene vil blive koordinerede så de er tidsmæssig sammenfaldende og med samme ansøgningsfrist.

Samtlige ansøgere indkaldes til MMI.

Ønskes yderligere information om ansættelsesproceduren, herunder vurdering af CV, hvorledes MMI afholdes m.m. henvises til de tre Videreuddannelsesregioners hjemmesider:

Videreuddannnelsesregion Nord

Videreuddannelsesregion Øst

Videreuddannelsesregion Syd

Ønskes information omkring 4 års reglen henvises ligeledes til Videreuddannelsesregion nord's hjemmeside:

                                                           4 års reglen

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til  

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

18-05-2023

EAP 2023 Congress and Masterclass

23-03-2023

17-17 møde 2023

20-04-2023

Akutpædiatrisk netværksmøde 2023