Hoveduddannelsesforløbene slås op to gange om året på www.laegejob.dk samt på Videreuddannelsessekretariaternes hjemmesider.
Uddannelsesforløbene vil blive slået op i tre forskellige opslag fordelt på uddannelsesregionerne.
Opslagene vil blive koordineret så de er tidsmæssigt sammenfaldende.

Ønskes yderligere information om ansættelsesproceduren henvises til de tre Videreuddannelsesregioners hjemmesider:

Videreuddannelsesregion nord:                                 
https://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/specialer/padiatri/

Videreuddannelsesregion syd:
https://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm524475

Videreuddannelsesregion øst:
https://www.laegeuddannelsen.dk/speciallaegeuddannelsen/specialerne/paediatri.aspx

Såfremt der ansøges om hoveduddannelsesforløb før introduktionsstilling er afsluttet skal der medsendes fagligt vurderingsskema.

Fagligt vurderingsskema findes her.

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på formand@paediatri.dk 

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på webredaktoer@paediatri.dk 

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på webredaktoer@paediatri.dk 

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til fou@paediatri.dk