Navn (år for valg)MailTitel m.m.
Anne-Margrethe Rønholt Christensen (2019)

 

overlæge, Allborg Universitetshospital

Tina Lund Leunbach (2019)

   afdelingslæge, Aarhus Universitetshospital

Malene Søborg Heidemann (2020)

  afdelingslæge, Odense Universitetshospital

Vinni Faber Rasmussen (2021)

  reservelæge, Aarhus Universitetshospital

 


 Kommissorium  

 www.d-s-p-e.dk 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til  

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

30-06-2022

Applied Paediatrics

01-09-2022

Årsmøde DBRS 2022

22-09-2022

29. landssymposium i neonatologi

25-09-2022

16. infektionspædiatrisk kursus