Navn (år for valg)MailTitel m.m.
Anne-Margrethe Rønholt Christensen (2019)

 

overlæge, Allborg Universitetshospital

Formand
Tina Lund Leunbach (2019)

   afdelingslæge, Aarhus Universitetshospital

Malene Søborg Heidemann (2020)

  afdelingslæge, Odense Universitetshospital

Vinni Faber Rasmussen (2021)

  reservelæge, Aarhus Universitetshospital

 


 Kommissorium  

 www.d-s-p-e.dk 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til  

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

18-05-2023

EAP 2023 Congress and Masterclass

23-03-2023

17-17 møde 2023

20-04-2023

Akutpædiatrisk netværksmøde 2023