Navn (år for valg)MailTitel m.m.
Anne-Margrethe Rønholt Christensen (2019)

 

overlæge, Allborg Universitetshospital

Formand
Tina Lund Leunbach (2019)

   afdelingslæge, Aarhus Universitetshospital

Malene Søborg Heidemann (2020)

  afdelingslæge, Odense Universitetshospital

Vinni Faber Rasmussen (2021)

  reservelæge, Randers hospital

 


 Kommissorium  

 www.d-s-p-e.dk 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til  

Kalender

25-01-2024

Pankreasmøde

23-05-2023

Rundt om overvægt

11-06-2023

Nationalt konsensusmøde

28-09-2023

Neonatal symposium 2023

Infectious Diseases Symposium