Navn (år for valg)MailTitel m.m.
Anne-Margrethe Rønholt Christensen (2019)

amrc@rn.dk 

overlæge, Allborg Universitetshospital

Malene Søborg Heidemann (2020)

msheidemann@dadlnet.dk  overlæge, Odense Universitetshospital

Vinni Faber Rasmussen (2021)

vinnra@rm.dk  afdelingslæge, Randers hospital

Forperson
Maja Carsting Bjerrum (2023) 

maja.carsting.bjerrum@rsyd.dk  ledende overlæge, Esbjerg
Charlotte Ehlers Thomsen (2024) charlotte.ehlers.thomsen@regionh.dk  reservelæge, Rigshospitalet
Associerede medlemmer    
Rikke Beck Bodin Jensen (2023)  rikke.beck.jensen@regionh.dk  overlæge, Rigshospitalet

 


 Kommissorium  

 www.d-s-p-e.dk 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på formand@paediatri.dk 

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på webredaktoer@paediatri.dk 

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på webredaktoer@paediatri.dk 

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til fou@paediatri.dk