Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Simone Markøw (2020)

simone.markoew@gmail.com  overlæge, Hvidovre hospital

Mette Høj Lauridsen (2023)

lauridsen.mette@auh.rm.dk  Afdelingslæge, AUH

Morten Arnberg Wibroe (2023)

morten.arnberg.wibroe.01@regionh.dk  HU læge, Herlev 
Formand 
Merete Ljungberg (2024)
merete.ljungberg@regionh.dk  HU læge, Rigshospitalet
Sissel Sundell Haslund-Krog (2024) sisselsundell@gmail.com  HU læge, Hvidovre hospital
Associerede medlemmer:    
Rene Mathiesen  rene.mathiesen@regionh.dk  Overlæge, Rigshospitalet
Thorkild Jacobsen  tjac@dadlnet.dk  Overlæge, neonat. afd., Rigshospitalet
Jennifer Vikre-Jørgensen jennvikr@rm.dk  Aarhus Universitetshospital 

   Kommissorium 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på formand@paediatri.dk 

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på webredaktoer@paediatri.dk 

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på webredaktoer@paediatri.dk 

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til fou@paediatri.dk