Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Formand
Mia Bjerager (2017)

  overlæge, Nordsjællands hospital, Hillerød
Pernille Mathiesen (2017)  

overlæge, Herlev hospital

Lene Bistrup (indsupp. 2022)

   Overlæge, Slagelse

Simone Markøw (2020)

  afdelingslæge, Hvidovre hospital

Anne-Cathrine Viuff (2018)

  afdelingslæge, Aalborg Universitetshospital
Associerede medlemmer:    
Rene Mathiesen    Overlæge, Rigshospitalet
Malene Boas    Ledende overlæge, Roskilde 
Marcella Broccia                 Ph.D studerende, Herlev hospital og Aalborg Universitetshospital
Tine Brink Henriksen    Professor, Aarhus Universitetshospital
Thorkild Jacobsen    Overlæge, neonat. afd., Rigshospitalet

   Kommissorium 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til  

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

22-05-2023

Feeding Disorders

25-04-2023

Endokarditis

31-03-2023

Nutrition in preterms infants

20-04-2023

Akutpædiatrisk netværksmøde

18-05-2023

EAP 2023 Congress