Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Formand

Simone Markøw (2020)

  overlæge, Hvidovre hospital

Mette Høj Lauridsen (2023)

  Afdelingslæge, AUH

Morten Arnberg Wibroe (2023)

  1. Reservelæge, Herlev 

Anne-Cathrine Viuff (2018)

  afdelingslæge, Aalborg Universitetshospital
Associerede medlemmer:    
Rene Mathiesen    Overlæge, Rigshospitalet
Malene Boas    Ledende overlæge, Roskilde 
Marcella Broccia                 Ph.D studerende, Herlev hospital og Aalborg Universitetshospital
Thorkild Jacobsen    Overlæge, neonat. afd., Rigshospitalet

   Kommissorium 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til  

Kalender

23-05-2023

Rundt om overvægt

28-09-2023

Neonatal symposium 2023

02-10-2023

Klinisk toksikologi

Infectious Diseases Symposium

26-10-2023

Hæmaglobinsygdomme hos børn