Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Formand
Mia Bjerager (2017)

  overlæge, Nordsjællands hospital, Hillerød
Pernille Mathiesen (2017)  

overlæge, Herlev hospital

Tine Brink Henriksen (2017)

  professor, Aarhus Universitetshospital

Simone Markøw (2020)

  afdelingslæge, Hvidovre hospital

Anne-Cathrine Viuff (2018)

  afdelingslæge, Aalborg Universitetshospital
Associerede medlemmer:    
Rene Mathiesen    Overlæge, Rigshospitalet
Malene Boas    Ledende overlæge, Roskilde 
Marcella Broccia                 Ph.D studerende, Herlev hospital og Aalborg Universitetshospital
Lene Bistrup    Overlæge, Slagelse
Thorkild Jacobsen    Overlæge, neonat. afd., Rigshospitalet

   Kommissorium 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til  

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

30-06-2022

Applied Paediatrics

01-09-2022

Årsmøde DBRS 2022

22-09-2022

29. landssymposium i neonatologi

25-09-2022

16. infektionspædiatrisk kursus