Dansk Pædiatrisk Selskab  har indgivet høringssvar til dimensioneringen for speciallægeuddannelsen i 2024-2028 - læs svaret fra januar 2023 her.

Dansk Pædiatrisk Selskab har indgivet høringssvar til rapporten "Fremtiden speciallæge - ændringer af den  lægelige videreuddannelse" - læs svaret fra august 2023 her

Dansk Pædiatrisk Selskab har indgivet høringssvar til forslag om ophør af klinisk kvalitetsdatabaser i regi af RKKP - læs svar fra OUH her samt svar fra Udvalget for Sjældne Handicap her.

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til  

Kalender

23-05-2023

Rundt om overvægt

25-01-2024

Danish Dysmorphology Meeting

25-01-2024

Pankreasmøde

01-03-2024

Medicin til børn og unge

18-03-2024

Neonatal Ultrasound Course 2024