Dansk Pædiatrisk Selskab  har indgivet høringssvar til dimensioneringen for speciallægeuddannelsen i 2024-2028 - læs svaret fra januar 2023 her.

Dansk Pædiatrisk Selskab har indgivet høringssvar til rapporten "Fremtiden speciallæge - ændringer af den  lægelige videreuddannelse" - læs svaret fra august 2023 her

Dansk Pædiatrisk Selskab har indgivet høringssvar til forslag om ophør af klinisk kvalitetsdatabaser i regi af RKKP - læs svar fra OUH her samt svar fra Udvalget for Sjældne Handicap her. 

Dansk Pædiatrisk Selskab har indsendt skriftlig kommentering af Generisk model for forløbsprogrammer for mennesker med sjældne sygdomme- læs svaret her.

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på formand@paediatri.dk 

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på webredaktoer@paediatri.dk 

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på webredaktoer@paediatri.dk 

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til fou@paediatri.dk