Lægevidenskabelige Selskaber's repræsentantskab

 

Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Marianne Sjølin Frederiksen (2019) 

  Cheflæge, Herlev 

Klaus Birkelund Johansen (2020)

Cheflæge, Akutafdelingen, Aarhus

Ida Maria Schmidt (2021)

   overlæge, Rigshospitalet

Cilius Esmann Fonvig (2021)

   Børne- og ungeafd., Holbæk
Rikke Larsen (2023) YP  
reservelæge

Elsa Ran Kristjansdottir  (2023) YP  

reservelæge, Nordsjællands hospital

Gylli Mola (2022)

  HU læge, Rigshospitalet
Tine Brink Henriksen (2022)

 

Professor, overlæge, Skejby

Klaus Børch (2023) 

  Cheflæge, Hvidovre 

 

 

 
EAP - European Academy of Pediatrics (tidl. CEPS)

Mikkel Malhalm Knudsen (2019)
MD, PhD, Hvidovre hospital 
 

EPA - European Pediatric Association

Pernille Mathiesen (2017)
Ledene overlæge, Slagelse sygehus
 

IPA - International Association of Pediatrics

Peter Toftedal (2017)
Overlæge, Odense Universitetshospital
 Nordisk Pædiatrisk Forening's styrelse

Vælges for 3 år med mulighed for genvalg ialt max 9 år.
Hanne Nørgaard Christensen (2014)
Overlæge, FAS
Aarhus


Dansk Råd for Genoplivning
Udpeges af bestyrelsen 
Tim Kristensen (2014)
Afdelingslæge, YL
Herlev
tim.kristens 

Styregrppen for den landsdækkende kliniske database Dansk Familieambulatorium Database
Udpeges af bestyrelsen
Tine Brink Christensen
Professor
Aarhus

DanPedMed 
4 pladser, udpeges af bestyrelsen

René Mathieasen
Afdelingslæge, Rigshospitalet
 

Pernille Mathiesen
Ledende overlæge, Slagelse sygehus
 

Tine Brink Henriksen
Professor, Aarhus universitetshospital
 

 

 

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til  

Kalender

23-05-2023

Rundt om overvægt

25-01-2024

Danish Dysmorphology Meeting

25-01-2024

Pankreasmøde

01-03-2024

Medicin til børn og unge

18-03-2024

Neonatal Ultrasound Course 2024