Lægevidenskabelige Selskaber's repræsentantskab

 

Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Marianne Sjølin Frederiksen (2019) 

marianne.sjoelin.frederiksen@regionh.dk  Cheflæge, Herlev 
Rikke Larsen (2023) YP rikke_moeller@live.dk 
reservelæge

Elsa Ran Kristjansdottir  (2023) YP elsa.ran.kristjansdottir.01@regionh.dk 

reservelæge, Nordsjællands hospital

Gylli Mola (2022)

gylli.mola@regionh.dk  HU læge, Rigshospitalet
Tine Brink Henriksen (2022)

tine.brink.henriksen@ki.au.dk 

Professor, overlæge, Skejby

Klaus Børch (2023) 

boerch@gmail.com   
Malene Boas (2024)  mboa@regionsjaelland.dk  Cheflæge, Roskilde Universitetshospital
Helle Christiansen (2024)  hellec@dadlnet.dk  Overlæge, Hvidovre hospital

 

 

 
EAP - European Academy of Pediatrics (tidl. CEPS)

Mikkel Malhalm Knudsen (2019)
MD, PhD, Hvidovre hospital 
mikkel.malham.knudsen.01@regionh.dk 

EPA - European Pediatric Association

Pernille Mathiesen (2017)
Ledene overlæge, Slagelse sygehus
permat@dadlnet.dk 

IPA - International Association of Pediatrics

Peter Toftedal (2017)
Overlæge, Odense Universitetshospital
toftedal@dadlnet.dk 


Dansk Råd for Genoplivning
Udpeges af bestyrelsen 
Tim Kristensen (2014)
Afdelingslæge, YL
Herlev
tim.kristensen@dadlnet.dk 

Styregrppen for den landsdækkende kliniske database Dansk Familieambulatorium Database
Udpeges af bestyrelsen
Tine Brink Christensen
Professor
Aarhus

DanPedMed 
4 pladser, udpeges af bestyrelsen

René Mathieasen
Afdelingslæge, Rigshospitalet
rene.mathiasen@regionh.dk 

Pernille Mathiesen
Ledende overlæge, Slagelse sygehus
pemt@regionsjaelland.dk  

Tine Brink Henriksen
Professor, Aarhus universitetshospital
tine.brink.henriksen@clin.au.dk  

 

 

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på formand@paediatri.dk 

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på webredaktoer@paediatri.dk 

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på webredaktoer@paediatri.dk 

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til fou@paediatri.dk