Kalender

Nationalt center for overvægt afholder 5 fyraftensmøder i hele landet i 2023 i perioden maj-november. 

I september 2023 afholdes det 30. neonatale landssymposium på Sørup Herregård

Giftlinjen Bispebjerg hospital inviterer til "klinisk toksikologi symposium 2023 - fra præhospital til intensiv". Obs nu også muligt at deltage online

Dansk Infektionspædiatrisk Selskab inviterer til 12th Danish Paediatric Infectious Diseases Symposium d.29.-30. september 2023.

Tværfaglig temadag med internationale eksperter og fortællinger afholdes på Righospitalet til oktober.

YP inviterer til internat og generalforsamling d. 27.-28. oktober 2023. Yderligere detaljer følger, men sæt X allerede nu.

Netværkskonference: Børn og unge med erhvervet hjerneskade, afholdes i Mødecenter Odense.

Pancreasinteressegruppe afholder Pankreasmøde d.25. januar 2024.

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til  

Kalender

23-05-2023

Rundt om overvægt

28-09-2023

Neonatal symposium 2023

02-10-2023

Klinisk toksikologi

Infectious Diseases Symposium

26-10-2023

Hæmaglobinsygdomme hos børn