Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Formand 

Signe Bødker Thim (2017)

  Afdelingslæge, Aarhus Universitetshospital

Anne Kirkeby (2017)

  Afdelingslæge, AUH

Mikel Alberdi-Saugstrup (2017)

 

Afdelingslæge, Herlev hospital

Raheel Raja (2018)  

Afdelingslæge, Rigshospitalet 

Ann-Britt Kiholm Kirkeddal (2020)

  Overlæge, Herlev hospital

Anne Bøhlke (2020)

  Reservelæge (HU), Odense 

Jonas Sveen Jespersen (2021) 

 

Reservelæge (HU),
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Anne Zahrtmann Møller (2021)   Reservelæge (HU), Aalborg 

Associerede medlemmer:    
Thomas Balslev   overlæge, Viborg sygehus
Kirsten Holm   overlæge, NOH Hillerød
Thomas Hertel   overlæge, Odense Universitetshospital
Anja Klamer    overlæge, Odense Universitetshospital
Lise Johansen    afdelingslæge Kommissorium    

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til  

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

30-06-2022

Applied Paediatrics

01-09-2022

Årsmøde DBRS 2022

22-09-2022

29. landssymposium i neonatologi

25-09-2022

16. infektionspædiatrisk kursus