27/9-2018
Fødeafdeling sluger 87 sengestuer på Bispebjerg Hospital
https://dagensmedicin.dk/foedeafdeling-sluger-87-sengestuer-paa-bispebjerg-hospital/ 

18/9-2018
Hovedstaden ser bort fra fødselslægers advarsler mod nyt fødeafsnit
https://dagensmedicin.dk/hovedstaden-ser-bort-fra-foedselslaegers-advarsler-mod-nyt-foedeafsnit/ 

6/8-2018:
Zetland: "For mange feberbørn fylder på hospitalerne"
https://www.zetland.dk/historie/seAAkBab-a8DEYJ9z-1ac29#24b8929d-727c-4fe4-ae14-2034936574e9 

31/5-2018
Kristeligt Dagblad: "Overbekymrede forældre får raske børn indlagt":
https://k.dk/s/G6Zv 

12/1-2018
Benspænd kan forsinke speciale i akutmedicin
https://dagensmedicin.dk/benspaend-kan-forsinke-speciale-akutmedicin/ 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

25-08-2021

Aarhus talks II

10-09-2021

Infektionspæd. symposium

26-09-2021

Generalforsamling 2021

01-12-2021

God begyndelse i livet

15-12-2021

Introkursus adipositas