Speciallæger i pædiatri med anerkendt ekspertviden indenfor et pædiatrisk fagområde

Opdateret d. 14. april 2024 

Akut pædiatri:
Ekspertuddannede:

 

Chen Zhan (2018)
Ann-Britt Kiholm Kirkedal (2020)
Rikke Møller Andersen (2021)
Lone Paulsen (2021)

Allergologi:
Ekspertuddannede:

Vagn Brændholt 
Martha Nir
Kirsten Skamstrup Hansen 
Thomas Houmann (2011)
Susanne Halken (2012)
Josefine Gradman (2015)
Henrik Fomsgaard Kjær (2016)
Ida Norgil Damgaard (2018)
Niels Christopher Sven Axel Küchen (2018)
Britta Eilersen Hjerrild (2020)
Lisbeth Venø Kruse (2020)
Mette Northman Hermansen (2020)
Anette Flugt (2021)
Julie Benedicte Prahl (2024)

Endokrinologi:
Ekspertuddannede:

Thomas Hertel (2010)
Niels Birkebæk (2010)
Jesper Johannesen (2010)
Eva Mosfeldt (2011)
Dorte Hansen (2011)
Anders Juul (2012)
Katharina Main (2012)
Kurt Kristensen (2012)
Kirsten Holm  (2012)
Peter Christiansen (2012)
Anderes Jørgen Schou (2013)
Malene Boas (2016)
Rikke Beck Bodin (2018)
Britta Kremke (2020)
Signe Beck-Nielsen (2020)
Line Hartvig Cleemann (2020)
Tina Lund Leunbach (2021)
Malene Heidemann (2021)
Ann-Margrethe Rønholt Christensen (2022)
Esben Thyssen Vestergaard (2022)

Endokrinologi:
Fagområdeuddannede:


Christiane Nielsen (2022)
Line Anker Bang Thybo (2022)
Maja Carsting Bjerrum (2023)

Gastroenterologi og hepatologi:
Ekspertuddannede:


Vibeke Wever
Marianne Jacobsen
Steffen Husby
Lars Folmer Hansen  (2011)
Bente Andreassen (2011)
Gitte Leth Møller  (2012)
Charlotte Siggaard Rittig (2012)
Anne-Mette Walsted (2015)
Christian Jakobsen (2018)
Kasper Dalby (2019)


Hepatologi:                                                                                                      
Ekspertuddannede:

Marianne Hørby Jørgensen 
Elisabeth Stenbøg (2014)
Vibeke Brix Christensen (2015)

Hæmatologi-onkologi:
Ekspertuddannede:

Henrik Hasle
Peder Skov Wehner
Birgitte Klug Albertsen
Pernille Wendtland Edslev (2011)
Ines Ackerl Kristensen (2011)
Astrid Sehested (2013)
Thomas Leth Frandsen (2013)
Karsten Nysom (2013)
Lisa Lyngsie Hjalgrim (2014)
Ruta Tuckuviene (2015)
Marianne Olsen (2015)
Christine Dahl (2018)
Bodil Als-Nielsen (2018)
Katja Majlund Harder (2018)
Jesper Brok (2019)
Mimi Kjærsgaard (2019)
Michael Thude Callesen (2020)
Karin Bækgaard Nissen (2020)
Mathias Rathe (2021)
Torjus Skajaa (2022)

Infektionspædiatri:
Ekspertuddannede:

Niels Henrik Valerius
Thomas Hoffmann 
Jens Erik Veirum (2011)
Anja Poulsen (2012)
Niels Fisker (2012)
Sannie Nordly  (2013)
Mette Holm (2017)
Alexandra Kruse (2017)
Ulrikka Nygaard (2017)
Ulla Birgitte Hartling (2018)
Marie-Louise von Linstow (2018)
Lone Stensballe (2018)
Birgitte Smith (2018)
Allan Bybeck Nielsen (2018)

Kardiologi:
Ekspertuddannede:

Jesper Reimers 
Jesper Vandborg Bjerre (2016)
Lars Idorn (2020)
 

Nefro-urologi:
Ekspertuddannede:

Dina Cortes (2010)
Louise Winding  (2011)
Mette Neland (2011)
Per Wittenhagen (2013)
Ida Marie Schmidt (2013)
Søren Rittig (2013)
Hanne Nørgaard  (2013)
Marie-Louise Elkjær Andersen (2016)
Claudia Mau Kai (2018)
Konstantinos Kamperis (2018)
Rene Frydensbjerg Andersen (2019)
Line Thousig Sehested (2020)
Mia Færch (2020)
Linda Kuhne-Qvist (2022)

Nefro-urologi:
Fagområdeuddannede:

Charlotte Kjær Bjerre (2022)

 

Neonatologi:
Ekspertuddannede:

Vladan Milovanov
Ole Pryds
Per Albertsen
Steen Hertel
Klaus Børch
Helle Leth
Anne Mette Bæk Jensen
Thorkild Jakobsen
Lene Hyldahl
Jes Reinholt
Jesper Steensberg
Mia Bjerager
Marianne Dahl
Tine Brink Henriksen
Bente Høst
Linda Vad
Henrik Vendelbo Nielsen
Jesper Fenger-Grøn
Gitte Esberg
Lene Hesse Rasmussen
Pernille Pedersen
Ane Lando
Hristo Stanchev
Bo Mølholm Hansen
Anna Maria Herskind
Lise Agersnap Sørensen (2010)
Kirsten Wisborg (2010)
Elisabeth Lyore  (2011) 
Susanne Poulsen (2011)
Irina Lambæk (2011)
Peter Schmidt (2011)
Jesper Padkær Petersen (2011)
Dagmar Veiergang (2011)
James Keith Dodd (2012)
Pia Sønderby Christensen (2013)
Gitte Zachariassen (2013)
Anne Rikke Ruager Martin (2013)
Tina Møller Pedersen (2013)
Morten Breindahl 
Simon Trautner 
Malene Nygaard Johansen (2016)
Anne Kirkeby Hansen (2016)
Ulla Christensen (2016)
Christian Heiring 
Sven Andreas Bonato 
Anja Klamer (2017)
Kasper Kyng (2017)
Katrine Ryttov Bergstein (2017)
Ulrik Lausten-Thomsen (2017)
Bertha Kanijo Møller (2017)
Lise Aunsholt (2018)
Mads Buhl (2018)
Ann Lawaetz Skovgaard (2019)
Mette Høj Lauridsen (2019)
Peter Agergaard (2019)
Louise Vibede (2019)
Porntiva Poorisrisak (2019)
Heidi Smedegaard (2020)
Charlotte Duhn Kruse (2020)
Gitte Holst Hahn (2020)
Kristian Vestergaard Jensen (2020)
Anne Sofie Birkelund (2020)
Mathilde Maagaard Nielsen (2021) 
Ronni Jacobsen (2021)
Frederikke Kasper (2022)
Maria Simonsgaard (2022)
Anna Elisabet Lewis (2022)
Sofie Sommer Hedegaard (2022)
Pia Jennes Foli-Andersen (2023)
Stine Lund (2023)
Brian Rafn Hjelvang (2023)
Anne Cathrine Viuff (2023)
Emma Louise Malchau Carlsen (2023)
Karina Dyrvig Honoré (2023)

Neuropædiatri:
Ekspertuddannede:

Mimoza Fangu
Lise Lotte Skov
Lars Kærsgaard Hansen
Lise Lykke Thomsen (2010)
Henrik Simonsen (2011)
Lisbeth Hoffmann (2011)
Thomas Balslev (2011)
Anne Marie Bisgaard (2011)
Charlotte Reinhardt Pedersen (2012)
Yanko Petkov (2012)
Ian Theodor Westphall (2013) 
Peter Born (2013)
Jens Erik Klint Nielsen (2013)
Lone Wallentin Laulund (2013)
Karen Markussen Linnet (2013)
Sabine Grønborg (2013)
Maria Jose Miranda Gimenez-Rico (2013)
Tomasz Mieszczanek (2014)
Jonas Kjeldberg Hansen (2015)
Jette Dettmann Nielsen (2016)
Nanette Mol Debes (2017)
Monica Zilmer (2017)
Christina Engel Høi-Hansen (2017)
Allan Bayat (2018)
Anne Helene Andersen (2018)
Lone Kjær Larsen 
Martin Faber Boxill (2020)
Mette Rokkjær (2020)
Gitte Rønde (2020)
Maria Bertelsen (2021)
Charlotte Olesen (2021)
Malene Landbo Børresen (2021)
Jakob Granild-Jensen (2023)
Mette Møller Handrup (2023)
Jeanette Tinggaard (2023)
Helle Ladefoged Johnsen (2024)

Pulmonologi:
Ekspertuddannede:


Marianne Skov 
Frederik Buchwald (2010)
Sune Rubak (2012)
Kathrin Dahl (2014)
Christine Rønne Hansen (2017)
Anne Helene Spannow (2018)
June Kehlet Marthin (2020)
Signe Bødker Thim (2023)
Elisabeth Søgaard Christiansen (2024)

Pulmonologi:
Fagområdeuddannede:
Kent Green (2023)


Pædiatrisk intensiv terapi:
Ekspertuddannede:

Jeppe Sylvest Angaard Nielsen (2022)

Reumatologi:
Ekspertuddannede:

Susan Nielsen (2008)
Marek Zak (2011)
Mia Bonde Glerup (2016)
Christian Høst (2018)

Reumatologi:
Fagområdeuddannede:

Mia Johanna Søndergaard (2022)

 

Socialpædiatri: 
Ekspertuddannede:

Karin Lassen (2013)
Hanne Nødgaard Christensen  (2013)
Bodil Moltesen (2013)
Lone Christiansen (2024)

 

 

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på formand@paediatri.dk 

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på webredaktoer@paediatri.dk 

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på webredaktoer@paediatri.dk 

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til fou@paediatri.dk