ICD-10

WHO

Sundhedsstyrelsen

Andre referencer


ICD-10 oversættelser vs. kliniske modifikationer

ICD-10 findes i en lang række nationale oversættelser foruden en række kliniske modifikationer (CM - Clinical Modifications), hvor sidstnævnte kan indeholde en række afvigelser fra den originale WHO ICD-10 tekst, hvorfor de ikke må forveksles med den rene oversættelser. Se bl.a. http://en.wikipedia.org/wiki/ICD-10

Et eksempel på en klinisk modificeret ICD-10 er den (US) amerikanske:

ICD-10-CM

ICD-10 Clinical Modification - Dette er den amerikanske (USA) diagnoseliste baseret på ICD-10, men med en lang række udvidelser og modifikationer. ICD-10-CM afløser d.1.10.2013 den amerikanske ICD-9-CM.
ICD-10-CM udarbejdes af Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS.gov), USA:

ICD-10-CM listerne kan findes på siderne:

samt på hjemmesider fra flere andre leverandører.

ICD-9-CM


ICD-O-3

ICD-10NA

  • ICD-10 Neurological Adaption - World Health Organization. Application of the international classification of diseases to neurology (ICD-10 NA), second edition. WHO, Geneva, 1997.

ICD-DA-3

  • ICD for Dentisty & Stomatology.

ICF

DSM-IV

  • http://www.appi.org/dsm.cfx - DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition , American Psychiatric Press.

DC:0-3 / DC:0-3R

  • Diagnostic Classification System: 0-3, ZERO TO THREE: National Center for Infants, Toddlers, and Families: http://www.zerotothree.org/.

IHS Classification


Tværgående sundhedsklassifikationer

SNOMED

SNOMED (Systematized Nomenclature of Medicine) er et banebrydende system udviklet af College of American Pathologists (CAP) for en generel klassifikation af sygdomme, behandlinger, operationer, farmaka, kontaktårsager, m.v.  under eet, hvor bl.a. diagnoser krydsrefererer til både topografi og ætiologi.

Et internationalt kontor for IHTSDO (International Health Terminology Standards Development Organisation) forventes etableret i København i løbet af 2007 for det fortsatte arbejde med SNOMED CT.

WHO's kommende ICD-11 forventes endvidere af blive baseret på SNOMED CT.


Andre klassifikationer

ATC

WHOART

  • http://www.who-umc.org/  - WHO Adverse Reactions Terminology (WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring, Uppsala).

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til  

Kalender

01-03-2024

Medicin til børn og unge

01-03-2024

Børneinkontinens

05-03-2024

Søvn hos børn

18-03-2024

Uddannelse, nefrologi og vækst

02-05-2024

Skeletal dysplasi workshop