• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Fonden uddeler legater, hvis formål er at yde økonomisk bistand til forskningsopgaver og videnskabelinge initiativer inden for astma og allergiske sygdomme.

Læs hvad du kan søge penge til, hvilke krav der stilles til ansøgningerne og hvordan du ansøger her.