Få adgang til
Vores retningslinjer

Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Læs mere 

Hjernetumorer hos børn og unge kan være svære at diagnosticere, da symptombilledet er uspecifikt og varierer alt efter tumorens placering og barnets alder. To tredjedele af tiden fra symptom til diagnose er i perioden efter første kontakt med sundhedssektoren. Forskere tilknyttet de børneonkologiske afdelinger har derfor i samarbejde med en række specialer udviklet beslutningsstøtteværktøjet hjernetegn.dk, som skal støtte sundhedsprofessionelle i vurderingen af børn og unge med symptomer. Websitet henvender sig især til praktiserende læger, pædiatere og øjenlæger, som typisk er de første i rækken til at se et barn med symptomer, der kan være tegn på en hjernetumor. Hjernetegn.dk indeholder en beslutningsalgoritme, der giver et hurtigt overblik over, hvornår børnene kan ses an og sendes hjem, hvornår de skal ses igen og hvornår de bør sendes til videre udredning. Se og brug værktøjet: hjernetegn.dk.