• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Overlæge Thomas Houmann Petersen                   
Valgt: 2021
Børne- og ungeafdelingen                 
Sygehus Lillebælt
Sygehusvej 26
6000 Kolding

Tlf.                               
E-mail: